PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Metformine: tijd voor een herwaardering van een oud geneesmiddel
Author(s): EECKHOUT B, MATHIEU C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 13   Date: 2008   
Pages: 695-700
DOI: 10.2143/TVG.64.13.2000354

Abstract :
Hoewel metformine reeds lang als insulinesensibilisator wordt gebruikt bij patiënten met insulineresistentie (metabool syndroom en diabetes mellitus type 2 (DM2)) werd sinds kort het werkingsmechanisme van dit molecule beschreven en werd het gunstig effect in de behandeling van DM2 ten volle herkend. Door de nieuwe inzichten in de werking en het ontstaan van de bijwerkingen en door de afweging van deze potentiële gevaren tegenover de gunstige effecten op de glykemiecontrole en vooral de globale overleving, is metformine aan een opwaardering toe. De recentste behandelingsrichtlijnen van de American Diabetes Association (ADA) en de European Association for the Study of Diabetes (EASD) voor DM2-patiënten plaatsen metformine dan ook helemaal aan het begin van het behandelingsspectrum, tezamen met een gezonde levensstijl.

Metformin: time to upgrade an old antidiabetic drug
Metformin is currently recommended as the first choice for the treatment of type 2 diabetes, particularly in obese patients. Its effectiveness in lowering blood glucose as a consequence of restraining as well hepatic glucose production as insulin resistance is firmly established. Novel insights in the action mechanism of AMP kinase could explain its pleiotropic effects.
Current contraindications (especially renal impairment, congestive heart failure and advanced age) hold a lot of patients back from its use. Even in patients with so-called contraindications a review of the current literature (including meta-analyses and prospective studies) reveals that the extent of the welfare produced by metformin should outweigh its potential risks.

download article
34.228.185.211.