PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Systemische lupus erythematodes: perinatale aanpak
Author(s): DE PRAETER C, ROELENS K, DE COEN K, DE GROOTE K, PANZER J, VANHAESEBROUCK P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 14-15   Date: 2008   
Pages: 717-723
DOI: 10.2143/TVG.64.14-15.2000358

Abstract :
Zwangerschapsplanning en preconceptionele aanpassing van medicatie bij vrouwen met systemische lupus erythematodes (SLE) zijn essentieel voor een optimaal verloop van de zwangerschap. Morbiditeit zowel voor moeder als voor kind is nog steeds reëel. Zwangerschap op zich verhoogt de kans op een lupusopstoot. Bij inactieve ziekte gedurende ten minste 6 maanden vóór de conceptie kan men het opflakkeringsrisico verkleinen. Toenemende proteïnurie kan wijzen op een lupusopstoot en dient onderscheiden te worden enerzijds van fysiologische veranderingen gerelateerd aan de zwangerschap en anderzijds van pre-eclampsie.
Corticosteroïden, hydrochloroquine en azathioprine zijn veilige medicaties voor de zwangere vrouw met lupus. Acetylsalicylzuur en laagmoleculaire heparinederivaten verbeteren de prognose van zwangeren met een antifosfolipidesyndroom (APS).
Het neonataal lupussyndroom (NLS) wordt veroorzaakt door maternale anti-Ro/La-antistoffen en presenteert zich met huidsymptomen, hartblok, cardiomyopathie, hepatobiliaire ziekte en hematologische cytopenieën. In de meeste gevallen is slechts één orgaan aangetast en is de ziekte van voorbijgaande aard. De meest gevreesde, maar gelukkig zeldzame verwikkeling is congenitaal totaal hartblok, dat fataal kan worden of kan leiden tot blijvende invaliditeit. Een verhoogde kans voor de latere ontwikkeling van auto-immuunziekten na NLS wordt reeds vastgesteld op preadolescentenleeftijd. Kinderen van moeders met SLE hebben een normale intelligentie, doch vooral jongens vertonen meer leerproblemen.

Systemic lupus erythematosus (SLE): perinatal management
Women with SLE face significant risks when embarking on a pregnancy. With progress in diagnosis and treatment, as well as by a multidisciplinary approach, a successful pregnancy outcome for the mothers and their babies can be realized. Pregnancy of patients with SLE should be carefully planned and the medication adapted prior to conception. The likelihood of a lupus flare during pregnancy decreases if the disease has been inactive for six months prior to conception. Worsening of proteinuria could herald a lupus flare, but the differential diagnosis also includes the physiological response to pregnancy as well as preeclampsia. Corticosteroids, hydro- chloroquine and azathioprine are safe for use during pregnancy. A correct identification of women with an antiphospholid syndrome is important as treatment with aspirine and heparine improves fetal and maternal outcome.
Neonatal lupus (NLS) is associated with maternal antibodies to Ro/La and is characterized by cutaneous lesions, heart block, cardiomyopathy, hepatobiliary disease and hematologic cytopenias. In most cases only one organ becomes affected. The disease process is almost transient at least for cutaneous, hepatobiliary and hematologic manifestations. The most feared pathology is cardiac NLS which may be fatal or persistently disabling. The risk for an autoimmune disease even at the pre-adolescent age, is increased. Maternal SLE does not impair the intelligence levels of the offsprings, but may enhance learning disabilities, particularly in male children.

download article
35.153.73.72.