PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van werkgerelateerd handeczeem
Author(s): STROBBE T, LAMBERT J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 14-15   Date: 2008   
Pages: 724-726
DOI: 10.2143/TVG.64.14-15.2000359

Abstract :
Werkgerelateerd handeczeem is een veelvoorkomende aandoening. De slechte prognose, psychosociale en socio-economische gevolgen zorgen voor een hoge maatschappelijke kost. Hierdoor is er nood aan aandacht, goede educatie, preventieve maatregelen, correcte diagnostiek en efficiënte lokale behandeling.

Social consequences and economic impact of work-related hand eczema
Work-related hand eczema is common. Its poor prognosis, psychosocial implications and socio- economic impact create a high community cost. Thus more attention for the problem, a good education, preventive measurements, a correct diagnosis and an efficient local therapy are needed.

download article
54.81.220.239.