PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een atypisch verlopende amoebiasis bij een van maligniteit verdachte patiënt
Author(s): NIJBOER CH, VERHAGE A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 14-15   Date: 2008   
Pages: 756-758
DOI: 10.2143/TVG.64.14-15.2000365

Abstract :
Een 57-jarige autochtone man met 60 pakjaren en fors alcoholgebruik werd door zijn longarts naar de internist verwezen wegens een verhoogde bloedbezinkingssnelheid (BSE), trombocytose en leverfunctiestoornissen, met verdenking op een maligniteit.
Uitgebreid internistisch onderzoek leek aanvankelijk dit vermoeden te bevestigen. Een tropische ziekte werd – ondanks twee recente kortdurende verblijven van patiënt in Afrika – in eerste instantie differentiaaldiagnostisch onwaarschijnlijk geacht, daar patiënt geen gastro-intestinale klachten en/of koorts had. Op een echografie en een computertomografie van het abdomen werd echter een grote levercyste gevonden. Uit de serologie bleek het hier om een uitgebreide amoebiasis te gaan.
Ook bij patiënten bij wie een neoplasma hoog in de differentiaaldiagnose staat moet men, zeker in deze tijd van toenemende mondiale mobiliteit, steeds meer bedacht zijn op de mogelijkheid van een tropische ziekte.

An atypical amebiasis in a patient suspected of malignancy
A 57-year-old native man with 60 packyears smoking history and habitual alcohol abuse was referred to an internist by his pulmonologist because of elevated ESR and liver enzymes as well as thrombocytosis. A malignant process was strongly suspected. Initially, extensive internistic examination seemed to confirm this view. A tropical disease had originally been considered improbable – although the patient had recently made two brief visits to Africa – since he displayed neither gastrointestinal symptoms nor fever. Still, ultrasound and a CAT-scan of the abdomen revealed the presence of a large liver abscess. Serologic tests proved the abscess to be due to an extensive amebiasis.
Even in patients who apparently seem to have a neoplasm, one should – especially in this age of growing global mobility – always be aware of the possibility of a tropical disease.

download article
52.204.98.217.