PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pelvische infecties. Een stand van zaken
Author(s): VAN MENSEL K, POPPE W, VERGUTS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 14-15   Date: 2008   
Pages: 759-763
DOI: 10.2143/TVG.64.14-15.2000366

Abstract :
Jaarlijks wordt bij 2% van de vrouwen in de fertiele leeftijdsgroep een pelvische infectie (“pelvic inflammatory disease” (PID)) vastgesteld. Hiervan zou amper 4% ernstige klachten hebben, terwijl 60% deze infectie asymptomatisch en zonder behandeling zou doormaken. Echografie en laparoscopie zijn nuttige hulpmiddelen in de diagnostiek, maar er bestaat geen enkel klinisch teken of diagnostische test die een PID met zekerheid kan bevestigen of uitsluiten.
Op lange termijn zijn verwikkelingen als tubairefactorobstructie (30%), ectopische zwangerschappen (10-50%) en chronische pelvische pijn (30-50%) mogelijk. Een vroege diagnose en een correcte behandeling zijn essentieel om deze langetermijneffecten te voorkomen.

Pelvic inflammatory disease of the female genital tract
Every year about 2% of fertile women develop a pelvic inflammatory disease (PID). Only 4% of women with PID have serious complaints. 60% on the contrary appear to be asymptomatic and thus remain untreated. Ultrasound and laparoscopy are useful diagnostic tools, although no sign or test exists which definitely confirms or rules out the disease.
PID causes subfertility by tubal obstruction (30%) as well as ectopic pregnancies (10-50%) and chronic pelvic pain (30-50%). Early diagnosis of PID and proper treatment are important to prevent or limit a long-term adverse outcome of PID.

download article
54.91.71.108.