PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Virale seksueel overdraagbare aandoeningen van de vrouwelijke genitale tractus
Author(s): LAMBRECHTS S, VERGUTS J, POPPE W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 14-15   Date: 2008   
Pages: 764-770
DOI: 10.2143/TVG.64.14-15.2000367

Abstract :
Kennis en informatie over de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen van de genitale tractus zijn belangrijk om een afdoende preventie te realiseren. Een herpes-simplexvirus(HSV)-infectie treedt primair, niet-primair of herhaald op. Het virus kan immers latent in de zenuwganglia verblijven. Ook zonder aanwezigheid van klinische letsels kunnen zowel HSV-1 als HSV-2 overgedragen worden. De herpesblaasjes moeten onderscheiden worden van ulcera veroorzaakt door andere aandoeningen. Tijdens de zwangerschap dient speciale aandacht uit te gaan naar een aangepaste behandeling en opvolging van de genitale HSV-infectie wegens de kans op neonatale HSV-infectie. Voor de behandeling bestaan verschillende equivalente schema’s, maar een efficiënt HSV-vaccin is momenteel nog niet voorhanden.
Bepaalde typen humaan papillomavirus (HPV) veroorzaken genitale wratten (vooral de typen 6 en 11), terwijl andere eerder aanleiding kunnen geven tot genitale kankers (vooral de typen 16 en 18). Correcte counseling is zeer belangrijk voor de patiënten met genitale wratten, alsook voldoende informatie over de verschillende behandelingsmodaliteiten, waarvan sommige door de patiënt zelf kunnen worden uitgevoerd.
Twee preventieve HPV-vaccins zijn beschikbaar, beide efficiënt om een groot aantal genitale kankers te voorkomen. In de preventie van genitale wratten werkt vooral het quadrivalente HPV-vaccin beschermend.

Sexually transmitted viral infections of the female genital tract
Herpes simplex virus (HSV) can occur either as a primary or non-primary infection, or it can result in a recurrent infection as the virus can remain in a latent phase. Patients should be informed that HSV can be contagious even in the absence of actual lesions. For diagnostic purposes genital ulcers should be differentiated by viral culture or PCR and HSV-type specific serology. During pregnancy it is important to treat primary and recurrent HSV infection to prevent a neonatal HSV infection. To suppress HSV several agents do exist. The development of an effective HSV vaccine has yet not been realized.
Different HPV types can cause genital warts (mostly types 6, 11) or genital cancers (mostly types 16, 18). Patient information and counseling about genital warts are important. Different treatment modalities for genital warts do exist, and some may be applied by the patient. To prevent a genital cancer two types of HPV vaccines have been developed. The quadrivalent HPV vaccine protects also for genital warts.

download article
52.204.98.217.