PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Lipiden op leeftijd: wat met de 70-plussers?
Author(s): BROUNS K, MULS E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 17   Date: 2008   
Pages: 861-871
DOI: 10.2143/TVG.64.17.2000387

Abstract :
Cardiovasculaire aandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij ouderen. Hoewel cholesterolverlagende therapieën binnen de preventieve cardiovasculaire maatregelen reeds hun plaats veroverd hebben, wordt bij ouderen nog steeds te vaak afgezien van deze behandeling. Nochtans hebben grote primaire en secundaire preventiestudies aangetoond dat statinegebruik bij ouderen niet alleen even efficiënt en veilig is als in de jongere populatie, maar dat ook de kosten-batenanalyse gunstig is. LDL-C blijft het primaire doelwit, maar ook de HDL-C wordt bij ouderen hoe langer hoe meer als belangrijke parameter naar voren geschoven.
Hiernaast suggereren recente en nog lopende studies dat statinen op termijn ook bij de behandeling van cognitief falen, cataract en osteoporose zouden kunnen ingeschakeld worden.

Lipids and the elderly
Cardiovascular disorders are the most important cause of death in the elderly. Although cardiovascular preventive measures are actually generally accepted, their use in the elderly is not widespread. Primary and secondary prevention trials have demonstrated that statin use in the elderly is not only as effective and safe as in a younger population, but also that it is cost-effective. LDL-C remains the primary target, but also HDL-C is now considered to constitute an important variable in the elderly. In addition, ongoing research suggests that statin use may be beneficial in the treatment of cognitive failure, cataract and osteoporosis.

download article
54.81.69.220.