PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 50-jarige man met hevige abdominale pijn en braken
Author(s): VANMASSENHOVE J, VAN MAELE V, FRANSEN H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 17   Date: 2008   
Pages: 872-875
DOI: 10.2143/TVG.64.17.2000388

Abstract :
Het spontane intramurale dunnedarmhematoom is een zeldzame aandoening die vooral gediagnosticeerd wordt bij patiënten die behandeld worden met vitamine K-antagonisten en zich aanbieden met de trias van acute abdominale pijn, supratherapeutische INR en circumferentiële wandverdikking op computertomografie (CT) van het abdomen.
Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat, wat het gebruik van vitamine K-antagonisten betreft (en in afwezigheid van andere voorbeschikkende factoren), er in de literatuur ook gevallen beschreven zijn van spontaan intramuraal dunnedarmhematoom met een INR in de therapeutische zone.
Ook andere aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogde bloedingsneiging gelden als voorbeschik- kende factor (bv. hemofilie, trombocytopenie, …).
De diagnose wordt gesteld aan de hand van een blanco CT van het abdomen en de behandeling is meestal conservatief.
Vanwege het toenemende gebruik van perorale anticoagulantia is het belangrijk deze aandoening te herkennen en te onderscheiden van andere pathologieën die een beeld van wandverdikking op CT kunnen geven, en zo onnodige heelkunde te vermijden.

Case report: a 50-year-old man with severe abdominal pain and vomiting
We present the history of a patient with a spontaneous intramural hematoma caused by coumarin toxicity.
A spontaneous intramural small-bowel hematoma remains rare. People at risk take oral anticoagulant drugs or suffer from primary clotting disorders (hemophilia, …). A hematoma may also be caused by a number of other conditions including vasculitis, coeliakie, leukemia, chemotherapy, radiation enteritis, etc.
Symptoms may vary from asymptomatic over mild abdominal discomfort to an acute abdomen. Diagnosis can be made on plain abdominal CT scan revealing hyperdensity of the intramural intestinal wall, circumferential wall thickening and narrowing of the intestinal lumen. Differential diagnosis should be made with other conditions leading to thickening of the small bowel wall. Compared to intestinal ischemia, the involved intestinal segment is mostly shorter and the circumferential wall thickening more prominent.
The incidence of small bowel hemorrhage rises due to the increasing age of the elderly population and the overuse of oral anticoagulant therapy.
Unless complications arise or if the hematoma does not resolve spontaneously the therapy should remain conservative, consisting of intravenous fluid, control of the clotting factors, parenteral nutrition, nasogastric tube and careful monitoring of vital signs.
We consider it important to be aware of this condition so that a quick and accurate diagnosis can be made and an unnecessary laparatomy can be avoided.

download article
54.81.69.220.