PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Relatieve bijnierschorsinsufficiëntie bij leverlijden: het “hepatoadrenaal syndroom”?
Author(s): GIELEN E, LALEMAN W, VERSLYPE C, WILMER A, NEVENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 6   Date: 2009   
Pages: 226-230
DOI: 10.2143/TVG.65.06.2000498

Abstract :
Relatieve bijnierschorsinsufficiëntie (“relative adrenal insufficiency”, RAI) betekent dat de stijgingsgraad van het plasmacortisol niet in verhouding is met de graad van inflammatie en niet volstaat om de homeostase in verschillende orgaansystemen te behouden. Dit treedt vaak op bij patiënten met septische shock.
Onafhankelijk van septische shock komt RAI ook voor bij vergevorderd leverlijden, wat geleid heeft tot de introductie van het begrip “hepatoadrenaal syndroom”. De frequentie hiervan varieert van 33% bij acuut leverfalen tot 65% bij chronische gevorderde leverziekten. RAI draagt bij tot de hemodynamische instabiliteit en mortaliteit van patiënten met leverlijden en vormt een aangrijpingspunt voor de behandeling. Er zijn momenteel echter onvoldoende gecontroleerde studies om het gebruik van corticosteroïden bij leverlijden zonder geassocieerde septische shock aan te bevelen. Daarenboven is er dringend nood aan een betere definitie van RAI bij patiënten met leverlijden.

Relative adrenal insuffiency and liver disease: the hepatoadrenal syndrome
Relative adrenal insufficiency (RAI) signifies that the degree of the cortisol increase is not in proportion to the degree of inflammation and insufficient to maintain homeostasis in organ systems. Whether a treatment of RAI with corticosteroids decreases mortality, is still being debated.
RAI may also be observed in patients with liver failure and no evidence of sepsis, leading to the term “hepato-adrenal syndrome”. Its prevalence varies from 33% in acute liver failure to 65% in chronic liver disease. RAI contributes to the haemodynamic instability and death of patients with liver disease and constitutes a possible indication for treatment. At the present time no sufficiently controlled data do exist to recommand the use of cortico- steroids in patients with liver failure.
Finally, a better definition of RAI in patients with advanced liver disease, is needed.

download article
3.227.254.12.