PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychose: probleemschets vanuit de huisartspraktijk
Author(s): DE LEPELEIRE J, GIELEN F, MEESCHAERT A, NIJS S, PRENEN K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 20   Date: 2009   
Pages: 929-934
DOI: 10.2143/TVG.65.20.2000629

Abstract :
Psychotische fenomenen en symptomen komen vaak voor in de eerste lijn. Het is een taak van de huisarts om uit een geheel van vage symptomen te oordelen of de situatie al dan niet pluis is.
Er bestaan echter weinig diagnostisch sterke tekens die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Extra aandacht en diagnostische fijngevoeligheid, samen met een goed uitgebouwde samenwerking met de gespecialiseerde sector, zijn de kernelementen om tot een goede detectie en behandeling te komen.

Psychosis in general practice
Psychotic phenomena and symptoms are frequently present in primary care. It remains a task of the general practitioner to seek, out of a set of vague symptoms, whether the psychiatric status of the patient is safe and sound or not.
However, diagnostic tests with a strong predictive value are scarce. Extra attention and diagnostic sensitivity of the general practitioner, combined with a well-developed cooperation with the specialized psychiatric sector, constitute the key components for an early detection and adequate treatment.

download article
100.24.209.47.