PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mitoxantronchemotherapie voor de behandeling van multiple sclerose
Author(s): LAPEIRE L, DEBRUYNE J, ROTTEY S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 20   Date: 2009   
Pages: 967-970
DOI: 10.2143/TVG.65.20.2000636

Abstract :
Mitoxantron wordt gebruikt als immunomodulerende behandeling bij deteriorende multiple sclerose (MS). De werking verloopt o.a. via remming van B-cellen, T-cellen en macrofagen waardoor een duidelijke afzwakking optreedt van de inflammatoire cascade die bij actieve MS sterk aanwezig is.
De toediening van mitoxantron kan volgens 2 strategieën: als een inductietherapie bij (een nieuwe diagnose van) een ernstige, acute en zeer actieve vorm van MS waarbij mitoxantron als eerste behandeling wordt gegeven of als combinatietherapie bij MS-patiënten met een suboptimale respons op IFN-b. Aan deze laatste wordt mitoxantron dan toegevoegd.
Cardiotoxiciteit is de meest gevreesde bijwerking, maar is eerder zeldzaam als de cumulatieve dosis 140 mg/m2 niet overschrijdt. De overige bijwerkingen zijn meestal mild (nausea/braken, beenmergsuppressie, alopecia...).
Met mitoxantron kan MS niet genezen worden maar de zich snel instellende invaliditeit kan ermee wel worden afgeremd.

Treating multiple sclerosis: eight years of mitoxantron
In 2000 the FDA approved mitoxantron to be used as an immunomodulating agent in the treatment of worsening Multiple Sclerosis. It inhibits the proliferation and function of B-cells, T-cells and macrophages leading to a very prominent downregulation of the inflammatory cascade in active MS.
Mitoxantron can be administered following two strategies. In very active, acute and disabling forms of MS, mitoxantron will be used as an induction therapy. It may also be the treatment of choice in an “add-on” or combination regimen in patients who are treated with IFN-b but do not achieve a good response.
Mitoxantron has a rather safe toxicity profile. Cardiotoxicity is its most feared side-effect, although remaining rather rare when a cumulative dose of 140mg/m2 is not exceeded. Other side-effects like nausea and vomiting, bone marrow suppression and alopecia are usually mild and treatable. A limited chance of developing a secondary acute leukaemia does exist and it remains the physician’s task to outweigh the benefits and the risks for every patient individually.
Mitoxantron cannot cure MS but it may forcefully slow down progressive, deteriorating MS and procure a better life quality to patients with worsening MS.

download article
3.81.28.94.