PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hik: meestal banaal, soms fataal
Author(s): MERCKAERT V, CRAS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 22   Date: 2009   
Pages: 1049-1052
DOI: 10.2143/TVG.65.22.2000650

Abstract :
Hik is een vaak voorkomend maar nochtans niet volledig opgehelderd fenomeen met veelvuldige oorzaken van wisselende ernst. De literatuur hieromtrent en de daarin beschreven behandelingen zijn al even veelzijdig en uiteenlopend. We trachtten een overzicht te brengen van zowel de hypothetische (patho)fysiologische mechanismen en gekende etiologie├źn, als van de mogelijke behandelingen (zowel de medicamenteuze als de niet-medicamenteuze), met enkele gevallen ter illustratie.

Hiccups: generally banal, sometimes fatal
The literature about hiccup bouts, persistent hiccups and intractable hiccups is reviewed. Though frequent, the phenomenon is not entirely understood, has numerous causes and presents a variable intensity.
We try to elucidate the presumptive pathophysiology and give an overview of the various etiologies and the many possible treatments of short- and long-lasting hiccup episodes.

download article
35.153.73.72.