PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie en behandeling van A/H1N1-influenza bij patiënten met immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen onder immunotherapie
Author(s): DE KEYSER F, DE LA BRASSINE M, LAMBERT J, LAUWERYS B, LOUIS E, VAN ASSCHE G, VAN GOMPEL A, WESTHOVENS R, VAN RANST M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 2-3   Date: 2010   
Pages: 57-64
DOI: 10.2143/TVG.66.02.2000683

Abstract :
Immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen (IMID) vormen een heterogene groep van aandoeningen, waaronder chronische artritis, reumatische systeemziekten, inflammatoire darmziekten en psoriasis, met een gemeenschappelijke immunologische pathogenese en een gelijkaardige behandelingsstrategie, waaronder immunosuppressieve of immunomodulatoire middelen (immunotherapie).
Immunotherapie omvat naast corticosteroïden en conventionele middelen zoals methotrexaat ook zogenaamde “targeted therapies” of “biologicals” (o.a. de tumornecrosisfactor(TNF)-remmers). IMID-patiënten onder immunotherapie zijn vatbaarder voor infecties en vormen een risicogroep in de context van de A/H1N1-influenzapandemie.
Naar aanleiding van de verwachte pandemie met A/H1N1 werd een Belgische ad-hocwerkgroep opgericht die aanbevelingen formuleerde in verband met de preventie en de behandeling van A/H1N1-influenza voor deze risicogroep.
Dit artikel vat de wetenschappelijke evidentie samen waarop deze aanbevelingen gebaseerd zijn. Naast de klassieke hygiënische maatregelen (hand- en hoesthygiëne, vermijding van contact met zieken) wordt aanbevolen deze patiënten te vaccineren tegen influenza (zowel de klassieke seizoensgriep als het type A/H1N1) en pneumokokken. Als risicopatiënten komen zij ook in aanmerking voor behandeling met virusremmers in geval van griepsymptomen. Immunotherapie (met uitzondering van corticosteroïden) dient tijdelijk onderbroken te worden bij een acute infectieuze opstoot.

Prevention and treatment of A/H1N1 influenza in patients with immune mediated inflammatory diseases under immunotherapy
Immune mediated inflammatory diseases (IMID) constitute a heterogeneous group of apparently unrelated diseases, such as chronic arthritis, inflammatory bowel disease and psoriasis, with a similar immunological pathogenesis. IMID patients are often treated with similar therapeutic strategies, which include immunosuppressive and immunomodulatory drugs (immunotherapy).
Immunotherapy comprises corticosteroids and conventional immunomodulatory drugs such as methotrexate, in addition to the so-called targeted therapies or biologicals (such as tumor necrosis factor inhibitors). IMID patients under immunotherapy are more susceptible to infection and thus at increased risk for influenza infection, including the type A/H1N1 influenza.
The expected A/H1N1 influenza pandemy prompted the Belgian authorities to establish an ad hoc committee which formulated recommendations for prevention and treatment of A/H1N1 influenza in this high risk group.
This paper summarizes the scientific evidence upon which the recommendations of this committee are based. In addition to classical preventive measures (hand and cough hygiene, avoidance of contact with ill persons), influenza (classical seasonal influenza as well as the A/H1N1 type) and pneumococcal vaccines are advised for IMID patients under immunotherapy. Moreover, as a high risk group they are eligible for antiviral therapy in case of flu symptoms. Immunotherapy (except corticosteroids) needs to be temporarily interrupted during an infectious episode.

download article
54.81.220.239.