PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Revalidatie na een voorstekruisbandherstel: met of zonder kniebrace?
Author(s): DE DECKER K, ALMQVIST F, WITVROUW E, VERDONK R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 2-3   Date: 2010   
Pages: 65-70
DOI: 10.2143/TVG.66.02.2000684

Abstract :
Revalidatie na een voorstekruisbandherstel dient vroeg en op een intensieve manier te gebeuren. Vooral spierversterkende oefeningen spelen een belangrijke rol in dit proces. De plaats van kniebracing hierbij is echter nog steeds een punt van discussie. Functionele braces hebben wel een mechanisch effect, maar enkel bij een lage belasting (en dus niet bij dagelijkse bewegingen en sport).
Bracing heeft een negatief effect op de hamstrings, die, als voorstekruisbandagonisten, een belangrijke rol hebben in het revalidatieproces. Een correcte plaatsing van het transplantaat in een anatomische positie, goede en sterke fixatie, behandeling van bijkomende blessures van de ligamenten en de meniscus en de aanwezigheid van een gecontroleerde revalidatieomgeving zijn dan ook veel belangrijker voor een goed klinisch resultaat in het algemeen en van een goede kniestabiliteit in het bijzonder.
Bracing heeft, los van het soort brace (dus ook placebobrace), een positief effect op de proprioceptie. Door de brace ontstaat een subjectief gevoel van veiligheid, wat bij sommige patiënten het revalidatieproces gunstig zal beïnvloeden; dit kan echter ook een te veilig gevoel geven waardoor de patiënt te roekeloos wordt en een grotere kans bestaat op een herval van de blessure.

Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction: with or without brace?
Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction must be done early and intensively. Especially muscle strengthening exercises play an important role in this process. The benefit of knee bracing after anterior cruciate ligament reconstruction is still being doubted. Functional knee braces exert a mechanic effect, but only in non weight bearing conditions (not in daily movement and sports).
Bracing has a negative effect on the hamstrings, which play (as anterior cruciate ligament agonists) a crucial role in the rehabilitation process. The correct placement of the graft in an anatomical position, its good and strong fixation, treating additional ligamental and meniscal tears as well as a controlled rehabilitation are much more important for a good clinical outcome and thus a good stability of the knee.
Bracing (even with a placebo-brace) exerts a positive effect on proprioception. By creating a subjective sense of safety the brace may influence the rehabilitation process in a positive way (the patient dares to move); altough on the contrary, a brace may also induce the patient to feel too safe, influencing him to take greater risks with an elevated likelihood of reinjury.

download article
54.81.220.239.