PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een oudere patiënt met renale diabetes insipidus ten gevolge van lithiumintoxicatie
Author(s): VAN MULDERS K, VELGHE A, VAN DEN NOORTGATE N, PETROVIC M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 2-3   Date: 2010   
Pages: 85-87
DOI: 10.2143/TVG.66.02.2000687

Abstract :
Een 80-jarige man met een onderliggende bipolaire stoornis werd opgenomen wegens gastro-enteritis, veroorzaakt door Campylobacter, en nierinsufficiëntie op basis van dehydratie en een milde lithiumintoxicatie. Enkele dagen na opname verslechterde de klinische toestand van patiënt waarna de tentatieve diagnose van renale diabetes insipidus gesteld werd.
Aan de hand van literatuurgegevens wordt dieper ingegaan op lithiumtherapie en renale diabetes insipidus, met bijzondere aandacht voor de oudere patiënt.

A possible case of renal diabetes insipidus caused by a lithium intoxication in an eldery patient
An 80-year-old man with an underlying bipolar disorder was hospitalized with a gastroenteritis caused by campylobacter and a renal insufficiency due to dehydration and a mild lithium intoxication. A few days after hospitalization, his clinical state deteriorated and the possible diagnosis of renal diabetes insipidus put forward. Referring to the literature data in this respect, the manuscript details both lithium therapy and renal diabetes insipidus, especially as regards the elderly.

download article
3.84.139.101.