PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Antitrombotisch beleid bij ischemisch cerebrovasculair accident
Author(s): THIJS V
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 2-3   Date: 2010   
Pages: 96-99
DOI: 10.2143/TVG.66.02.2000690

Abstract :
De doeltreffendheid van trombolyse bij acuut ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) wordt betwist. Het is onduidelijk welke de beste plaatjesremmer is in de secundaire preventie na een ischemisch CVA.
In dit artikel worden recente klinische studies over trombolyse bij acute beroerte beschreven en wordt een grote klinische studie over plaatjesremmers na ischemisch CVA besproken.
Een behandeling met weefselplasminogeenactivator (tPA) vermindert de graad van handicap na een beroerte zonder de mortaliteit te doen toenemen. In een gerandomiseerde studie kon het tijdsvenster veilig verlengd worden van 3 tot 4 uur en 30 minuten na het optreden van de symptomen van de beroerte. Bovendien tonen observationele studies aan dat deze behandeling in de meeste hospitalen in Europa kan geïmplementeerd worden. De resultaten van trombolyse worden bevestigd in een meta-analyse.
Er is geen verschil in recidiefkans tussen clopidogrel en acetylsalicylzuur en dipyridamol na een beroerte.
De behandeling met tPA voor beroerte is doeltreffend. Na een beroerte zijn clopidogrel en de combinatietherapie met acetylsalicylzuur en dipyridamol even effectief in de secundaire preventie van een recidief-CVA.

Antithrombotic management of acute ischaemic stroke
Critics have challenged the notion that thrombolysis with acute ischaemic stroke is an effective therapy. The optimal antiplatelet regimen after acute ischaemic stroke is not well defined.
In this articel recent clinical trials and meta-analyses on thrombolysis in acute ischaemic stroke are described and a megatrial of antiplatelet agents after ischaemic stroke is reviewed.
Therapy with tissue plasminogen activator (tPA) has been shown to decrease the degree of handicap following stroke without increasing mortality in two clinical trials. In one trial the time window for thrombolysis could be safely expanded from 3 to 4 hours and 30 minutes after onset of acute ischaemic stroke. Moreover, registries have shown that this therapy can be safely implemented in most hospitals in Europe. The results are confirmed in a meta-analysis.
The ability to prevent recurrent stroke is similar between clopidogrel and the combination of aspirin and dipyridamole.
Treatment with tPA is effective for treating acute ischaemic stroke. Both clopidogrel and aspirin with dipyridamole are equally effective for the prevention of recurrent stroke.

download article
52.204.98.217.