PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De bètablokkers bij niet-verwikkelde arteriële hypertensie: hoe staat het met de wetenschappelijke evidentie?
Author(s): CORTEVILLE B, GILLEBERT TC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 5   Date: 2010   
Pages: 213-221
DOI: 10.2143/TVG.66.05.2000712

Abstract :
Gedurende ruim twintig jaar werd in de richtlijnen over arteriële hypertensie aangeraden om bètablokkers voor te schrijven als eerste keuze, naast diuretica. Daarrond is nu een controverse ontstaan. In dit artikel wordt een kritisch overzicht van recente onderzoeksresultaten en meta-analysen over de behandeling van arteriële hypertensie met bètablokkers ontwikkeld. Deze beschermen de patiënt minder goed dan andere antihypertensiva tegen cerebrovasculaire accidenten. Zij bieden geen bescherming op het gebied van totale mortaliteit en tegen coronaire verwikkelingen. De bètablokkers zijn diabetogeen, niet enkel in combinatie met diuretica maar ook zonder deze laatste. Zij scoren zwakker dan andere antihypertensiva in de correctie van orgaanaantasting zoals linkerventrikelhypertrofie. De bijwerkingen van de bètablokkers hebben een weerslag op de levenskwaliteit. Evaluatie van de recente literatuur leert dat er bij patiënten met onverwikkelde hypertensie een tekort is aan informatie, en dat er geen evidentie is om het gebruik van bètablokkers als monotherapie of eerstelijnsbehandeling te ondersteunen. Dit is bijzonder van toepassing op de bejaarden. Dit sluit niet uit dat bètablokkers aangewezen zijn bij verwikkelde hypertensie, na myocardinfarct, bij hartfalen en bij ritmestoornissen.

Beta-blockers in uncomplicated arterial hypertension: what is the evidence?
For over 20 years hypertension guidelines have proposed b-blockers and diuretics as a first line therapeutic option. Actually this viewpoint is becoming increasingly subject to controversy. This manuscript critically reviews recent experimental data and meta-analyses on the treatment of hypertension with b-blockers. These substances carry an increased risk of new-onset diabetes mellitus as well in combination with diuretics as in monotherapy. The cerebrovascular protection provided by b-blockers is weaker than with other antihypertensive drugs. Accumulating data have not confirmed a protection regarding total mortality and cardiovascular diseases. The b-blockers reduce left ventricular hypertrophy suboptimally. Also numerous side effects of b-blockers affect life quality. This review of the recent literature indicates that the absence of sufficient data and of solid evidence does not support using of b-blockers as monotherapy or as first line treatment, especially not in the elderly population. However, this doesn’t preclude their predominant place in complicated hypertension, after myocardial infarction, congestive heart failure and in the presence of arrhythmias.

download article
3.84.139.101.