PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diureticaresistentie bij hartfalen
Author(s): VERCAUTEREN R, DROOGNE W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 5   Date: 2010   
Pages: 236-243
DOI: 10.2143/TVG.66.05.2000715

Abstract :
Diuretica zijn de enige geneesmiddelen waarmee overvulling effectief kan bestreden worden; ze maken een onmisbaar deel uit van de behandeling van hartfalen. Als overvulling niet reageert op een dagdosis van 80 mg furosemide of 2 mg bumetanide, is er sprake van diureticaresistentie. Deze heeft een slechte prognose en vormt een moeilijk klinisch probleem, zowel voor geneesheren in de ambulante praktijk als in het ziekenhuis.
In dit artikel wordt aan de hand van enkele fysiologische inzichten gepoogd een verklaring te vinden waarom patiënten niet reageren op diuretica en worden praktische oplossingen aangereikt.

Diuretic resistance in heart failure
Diuretics treat effectively signs of congestion and are therefore indispensable in the treatment of heart failure. In practice, diuretic resistance is defined as the failure of a daily dosis of 80 mg of furosemide or of 2 mg of bumetanide to reduce congestion. It is important to recognise diuretic resistance and to take the appropriate therapeutic measures as patients are often severely symptomatic and as this condition has a poor prognosis.
In this article we attempt to explain some aspects of the physiologic backgrounds of diuretic resistance in order to formulate practical solutions, both for primary care and hospitalized patients.

download article
54.221.145.174.