PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De urgentietrousse van de huisarts: bewaring en stabiliteit
Author(s): MEHUYS E, VERVAET C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 6   Date: 2010   
Pages: 265-268
DOI: 10.2143/TVG.66.06.2000713

Abstract :
Wanneer geneesmiddelen bewaard worden onder omstandigheden die afwijken van de condities opgegeven door de producent (bv. bij een hogere temperatuur of blootgesteld aan licht), kan de afbraak van het geneesmiddel versneld worden, met een daling van de geneesmiddeldosis en mogelijk een geringer klinisch effect tot gevolg. Dit probleem kan zich stellen voor geneesmiddelen die bewaard worden in de urgentietrousse van de huisarts. In dit artikel worden enkele specifieke vraagstellingen omtrent deze problematiek behandeld:
– Worden geneesmiddelen in de urgentietrousse steeds bewaard onder de condities aanbevolen door de fabrikant?
– Indien de geneesmiddelen niet bewaard worden onder de condities aanbevolen door de fabrikant, oefent dit een invloed uit op het geneesmiddelgehalte?
– Indien het geneesmiddelgehalte beïnvloed wordt door niet-correcte bewaring, heeft dit een invloed op het klinisch effect?

Emergency drugs in general practice: storage and stability
Storage of medicines under circumstances deviating from the recommended conditions (e.g. at higher temperature or exposed to light) may induce accelerated drug degradation, resulting in a decreased drug content and possibly a reduced clinical effect. This problem may occur for medicines stored in the emergency kit of general practitioners.
In this manuscript, some specific topics regarding storage and stability of emergency drugs are discussed:
– Are emergency drugs always kept under the conditions recommended by the producer?
– If emergency drugs are not stored under the conditions recommended by the producer, does this influence drug content?
– If drug content is indeed affected by incorrect storage, does this influence its clinical effect?

download article
18.205.176.100.