PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Dodend voedsel? Een uitbraak van enterohemorragische colitis veroorzaakt door Escherichia coli O157:H7
Author(s): VANDENDRIESSCHE C, VAN BESIEN B, JOSEPH R, VANDECANDELAERE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 6   Date: 2010   
Pages: 283-289
DOI: 10.2143/TVG.66.06.2000715

Abstract :
Enterohemorragische Escherichia coli (EHEC) is in ontwikkelde landen één van de oorzaken van bloederige stoelgang ten gevolge van een infectie. Deze bacterie wordt verspreid via besmet voedsel en water, alsook door menselijke overdracht. Bij de mens veroorzaakt ze een waterige tot bloederige diarree, die verwikkeld kan worden met een trombotische microangiopathie. Het pathogeen mechanisme kan verklaard worden door de productie van Shiga-achtige toxinen en door het bacteriële proces van “attaching and effacing”. De behandeling van de diarree is vooral supportief. Antibiotica zijn te mijden omdat ze de evolutie naar trombotische verwikkelingen zouden bevorderen. Hierover ontbreekt nochtans consensus in de literatuur.

Fatal food? An outbreak of enterohemorrhagic colitis caused by Escherichia coli O157:H7
In the developed countries, EHEC (enterohemorrhagic Escherichia coli) are the most frequent cause of bloody diarrhea. The bacteria are transmitted by contaminated food and water as well as by fysical contact. In humans, these bacteria cause an aqueous or bloody diarrhea, which may be complicated by a thrombotic microangiopathy.
The pathogenetic mechanism can be explained by the production of Shiga-like toxins and by the bacterial process of “attaching and effacing”. Therapy of this diarrhea is mostly supportive. The use of antibiotics is not being advised since they may promote thrombotic complications. Still this issue is debated and subject to controversy in the existing literature.

download article
3.227.233.55.