PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Emfyseem … niet alleen in de longen
Author(s): DECOSTER L, VANBRABANT P, VAN CLEYNENBREUGEL B, GEUSENS E, OYEN R, KNOCKAERT D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 6   Date: 2010   
Pages: 292-295
DOI: 10.2143/TVG.66.06.2000717

Abstract :
Emfysemateuze pyelonefritis (EPN) is een ernstige, necrotiserende renale infectie die zich kenmerkt door gasvorming in het nierparenchym en de omgevende weefsels. De optimale behandelingsstrategie voor deze levensbedreigende aandoening is nog steeds controversieel. Een agressieve chirurgische aanpak lijkt de voorkeursbehandeling in ernstige gevallen, terwijl een meer conservatieve benadering, bestaande uit antibiotica al dan niet in combinatie met percutane drainage, voorgesteld wordt voor minder ernstige vormen. In dit artikel wordt de succesvolle conservatieve aanpak van een patiënte met ernstige EPN beschreven.

Emphysema … not only in the lungs
Emphysematous pyelonephritis (EPN) is a severe, necrotizing infection of the renal parenchyma, characterized by gas formation in the renal parenchyma or the surrounding tissues. The optimal strategy for handling this potentially life-threatening infection remains controversial. An aggressive surgical approach seems to be the treatment of choice in severe cases, whereas a more conservative treatment consisting of antibiotics either alone or in combination with percutaneous drainage, is proposed for less severe cases.
The medical history of a 54-year-old female patient with a severe form of EPN is reported. She was succesfully treated with antibiotics alone, resulting in preservation of kidney function.

download article
3.227.233.55.