PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Epidemiologie: quo vadis?
Author(s): DE BACKER G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 11   Date: 2010   
Pages: 515-520
DOI: 10.2143/TVG.66.11.2000761

Abstract :
Een betere kennis van de epidemiologie en preventie van coronaire hartziekten (CHZ) heeft in de voorbije vijftig jaar in vele landen van de wereld bijgedragen tot een verminderde coronaire sterfte en een betere levensverwachting. Bepaalde deelaspecten van de epidemie van CHZ blijven evenwel onvolledig verklaard.
Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond dat epidemiologisch onderzoek in België behoorlijk heeft bijgedragen tot deze betere kennis.
Om verdere vooruitgang te boeken is meer verfijnd epidemiologisch onderzoek nodig dat methodologisch aangepast is aan de werkhypothesen die verder moeten worden getoetst. Epidemiologisch onderzoek kan een basisdiscipline voor de volksgezondheid blijven door zich te laten leiden en te steunen op methodologische integriteit.

Epidemiology: qua vadis?
A better insight into the epidemiology and prevention of coronary heart disease (CHD) has resulted in a significant decline in CHD mortality and in a prolonged life expectancy in several countries in the world. Certain aspects of the CHD epidemic remain unresolved. Examples are given of epidemiological studies that have contributed to a better scientific knowledge and improvements of public health in Belgium.
Further progress can be achieved using epidemiological studies that are adapted to the research questions that are still unanswered. Epidemiology can remain a basic science for public health if geared and supported by methodological integrity.

download article
54.198.246.164.