PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zwangere vrouwen en navelstrengbloedbanken: hoe denken ze erover?
Author(s): WYFFELS C, VERSTRAELEN H, TEMMERMAN M, LOOBUYCK H, NOENS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 11   Date: 2010   
Pages: 539-545
DOI: 10.2143/TVG.66.11.2000765

Abstract :
De kennis en de houding van de zwangere vrouw ten opzichte van navelstrengbloedbanken, zowel de openbare als de private, zijn belangrijke determinanten in de motivatie om navelstrengbloed af te staan. Enkele studies toonden vroeger reeds aan dat zwangere vrouwen een geringe kennis hebben over navelstrengbloeddonatie en bewaring, ondanks de media-aandacht.
Om hun kennis en houding te meten, werd gebruikgemaakt van anonieme enquêteformulieren die uitgedeeld werden aan Vlaamse vrouwen tijdens de prenatale lessen in het UZ Gent en het AZ Sint-Lucas, Gent.
280 (56%) zwangere vrouwen stuurden de enquête ingevuld terug. De meeste vrouwen kiezen er niet voor om het navelstrengbloed van hun kind op te slaan in een private navelstrengbloedbank, vooral vanwege de kostprijs. De zwangere vrouwen die ervoor kiezen het navelstrengbloed op te slaan in een openbare navelstrengbloedbank doen dit vooral uit altruïsme. Een slechte tot heel slechte kennis werd gemeld over de donatie en de bewaring van navelstrengbloed. Een meerderheid wil hierover aange- sproken worden tussen 27 en 40 weken zwangerschap, liefst door de gynaecoloog of tijdens een prenatale les.
Aangezien het onderzoek centre-based was, is vervolgonderzoek noodzakelijk om de resultaten te kunnen generaliseren naar de populatie en om het beleid, de procedures en de informatieverspreiding adequaat te kunnen bijsturen.

Pregnant women and cord blood banks; how do they think about it?
Knowledge and attitude of pregnant women regarding public as well as private umbilical cord blood banking are important factors for their motivation to donate umbilical cord blood. Certain previous studies indicate that pregnant women have a poor understanding of umbilical blood donation and banking, in spite of the media attention.
To measure knowledge and attitude, anonymous questionnaires were distributed among Flemish women during prenatal courses organized at UZ Gent and AZ Sint-Lucas, Gent.
A total number of 280 (56%) pregnant women returned their completed questionnaire. Most of the women do not prefer to keep their baby’s cord blood stored in a private umbilical cord blood bank, mainly due to the high costs. Pregnant women who choose for storage of the umbilical cord blood in a public bank mainly do this for altruistic reasons. A poor to very poor knowledge of donation and of umbilical cord blood storage was reported. A majority would like to be informed between week 27 and 40 of pregnancy, most likely by their gynaecologist or during prenatal visits.
Since this research is centre-based, follow-up studies are necessary in order to be able to generalize the data to the whole population and accordingly to steer the policy, the procedures and the spreading of information.

download article
100.25.214.89.