PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie en behandeling van malaria bij reizigers: wat is nieuw?
Author(s): DE MUNTER P, VAN WIJNGAERDEN E, PEETERMANS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 13   Date: 2010   
Pages: 633-637
DOI: 10.2143/TVG.66.13.2000782

Abstract :
Malaria vormt een reëel en ernstig risico voor de miljoenen reizigers die zich wereldwijd naar een gebied begeven waar malaria voorkomt. Preventie van malaria omvat maatregelen om zich te beschermen tegen blootstelling aan muggen en medicamenteuze profylaxe. Rekening houdend met de resistentie tegen chloroquine, en nu ook tegen mefloquine, dient de medicamenteuze profylaxe steeds gekozen in functie van de bestemming en steeds aangepast aan de karakteristieken van de reiziger en de reis. De opties zijn chloroquine, atovaquon-proguanil, doxycyline en mefloquine. Geen enkele preventieve maatregel beschermt volledig tegen malaria, zodat waakzaamheid voor malaria steeds aangewezen blijft. Vroegtijdige diagnose en behandeling zijn noodzakelijk om verwikkelingen of overlijden te vermijden. Eveneens vanwege de resistentie dient de behandeling aangepast te worden aan de ernst van de ziekte, het Plasmodium-species en de geografische oorsprong van de infectie. Voor ernstige malaria is, zeker bij bepaalde groepen, een belangrijk voordeel van artesunaat ten opzichte van kinine aangetoond. Voor de behandeling van niet-ernstige malaria blijven – afhankelijk van de context – chloroquine, atovaquon-proguanil en artemether/lumefantrine opties.

Prevention and treatment of malaria in travelers: what’s new?
Malaria remains a real and serious risk for millions of travelers to regions where it is prevalent. Prevention of malaria involves measures to protect the traveler against exposure to mosquitoes as well as drug prophylaxis. Because of resistance against chloroquine and currently also against mefloquine, drug prophylaxis depends on the destination, the traveler and the journey: options may be chloroquine, atovaquone-proguanil, doxycyline and mefloquine.
No preventive measure offers complete protection, thus a high degree of suspicion for malaria remains necessary. Early diagnosis and treatment are required to reduce the risk of complications and death. Because of the emergence of resistance, treatment of malaria needs to be adapted to disease severity, Plasmodium species and the geographical origin of the infection.
For treatment of severe malaria a significant advantage of artesunate over quinine has been demonstrated, certainly in specific groups. Depending on the general context, optional treatments for non-severe malaria may be chloroquine, atovaquone-proguanil or artemether/lumefantrine.

download article
34.228.185.211.