PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nut van cytomegalovirus-IgG-aviditeitsbepaling bij de zwangere vrouw
Author(s): KIEFFER D, LAGROU K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 14-15   Date: 2010   
Pages: 700-704
DOI: 10.2143/TVG.66.14-15.2000794

Abstract :
Een cytomegalovirus(CMV)-infectie is de meest voorkomende oorzaak van virale intra-uteriene infecties. Een primaire CMV-infectie in het begin van de zwangerschap betekent een verhoogd risico op foetale beschadiging. CMV-IgM-positief serologisch onderzoek bij een zwangere vrouw zal derhalve diagnostische opvolging vereisen om na te gaan of dit het gevolg is van een primo-infectie of van een eerder doorgemaakte infectie. Bewezen IgG-seroconversie is een uitstekende manier om een maternale CMV-primo-infectie aan te tonen, maar het gebrek aan routinematige opvolging van de CMV-status maakt dat dit in de praktijk zelden beschikbaar is. Daarom werd gezocht naar betrouwbare en weinig invasieve alternatieven. De bepaling van CMV-IgG-aviditeit wordt in de literatuur beschreven als nuttig hulpmiddel om een onderscheid te maken tussen primaire en recurrente infecties. Voor de 18e week van de zwangerschap is een hoge aviditeitsindex een goede indicator voor een doorgemaakte infectie en zal, indien getest voor de 12e week, zelfs tot 70% van de IgM-positieve zwangere vrouwen kunnen geruststellen. Een lage aviditeitsindex suggereert daarentegen een recente infectie en desgevallend zijn bijkomende testen noodzakelijk om eventuele foetale transmissie aan te tonen. De sensitiviteit van de IgG-aviditeitsbepaling bepaald voor de 18e week van de zwangerschap benadert 100% en spoort dus alle vrouwen met een geïnfecteerde foetus op.

Use of cytomegalovirus IgG avidity testing in pregnant women
Human cytomegalovirus (CMV) is the most common cause of a viral intrauterine infection. Primary CMV infection in early pregnancy bears high risks of fetal damage. When CMV IgM antibodies are detected in the pregnant woman, further diagnostic evaluation should be carried out to determine whether this is due to a primary infection. In the past, maternal primary CMV infections could only be identified by means of documented IgG seroconversion. Literature results suggest that CMV IgG avidity testing is a helpful tool for distinguishing primary from non-primary infections. A high avidity index performed before 18 weeks’ gestation is considered to be a good indicator of past infection and, when tested before 12 weeks’ gestation, results in reassurance for up to 70% of IgM-positive pregnant women. On the other hand, a low avidity index suggests recent infection and in this case additional tests are required to demonstrate possible maternal transmission. In addition, before the 18th week of pregnancy, sensitivity of the IgG avidity test will reach approximately 100%, resulting in identification of all women bearing an infected fetus.

download article
54.162.151.77.