PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zwangerschap en levertransplantatie
Author(s): NEVENS F, PIRENNE J, LEUVENSE LEVERTRANSPLANTTEAM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 14-15   Date: 2010   
Pages: 729-732
DOI: 10.2143/TVG.66.14-15.2000800

Abstract :
Leverziekten veroorzaken zowel bij de man als bij de vrouw seksuele disfuncties. Deze verminderen na levertransplantatie en zwangerschappen worden mogelijk. Het risico op misvormingen is niet verhoogd na een levertransplantatie, maar er bestaat een hogere kans op prematuriteit of een lager geboortegewicht. Zwangeren lopen na een levertransplantatie meer kans op arteriële hypertensie en pre-eclampsie. Verwikkelingen bij moeder en kind doen zich vooral voor in het eerste jaar na de levertransplantatie, zodanig dat een zwangerschap binnen het jaar volgend op de transplantatie wordt afgeraden. Als contraceptie wordt gedurende het eerste jaar de barrièremethode aanbevolen, nadien orale contraceptie. Bij patiënten met ernstige arteriële hypertensie en deze die behandeld worden met mycofenolaat mofetil (MMF) gaat de voorkeur uit naar een intra-uterien apparaatje.
De immunosuppressie dient tijdens de zwangerschap voortgezet te worden. De voorkeur gaat uit naar een monotherapie met cyclosporine of tacrolimus. MMF is tegenaangewezen bij vrouwen die wensen zwanger te worden.
Mannen kunnen na levertransplantatie een normale zwangerschap verwekken.

Pregnancy and liver transplantation
Liver diseases induce sexual disfunctions both in men and women. After liver transplantation (LT) they improve and normal pregnancies become possible. After LT the risk of malformations is not increased, but a higher risk for prematurity or low birth weight occurs. During pregnancy after LT the mother is more at risk to develop arterial hypertension and pre-eclampsia.
A pregnancy during the first year after LT should be avoided since complications especially occur then. During the first year after LT the barrier method is advised with oral contraception later on. However, in case of severe arterial hyptertension and if the patients takes mycophenolate mofetil (MMF), an intrauterine device is preferable.
Immunosuppression should be continued during pregnancy with, if feasible, a monotherapy with cyclosporine or tacrolimus. MMF is contraindicated for women who want to become pregnant. After LT men can provoke normal pregnancies.

download article
54.81.220.239.