PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De voor- en nadelen van het systematisch bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Vlaanderen zorgvuldig afgewogen
Author(s): KELLEN E, VAN STEEN A, BLEYEN L, COELST ME, GOOSSENS M, MARTENS P, VAN HAL G, VAN LIMBERGEN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 18   Date: 2010   
Pages: 845-851
DOI: 10.2143/TVG.66.18.2000820

Abstract :
Borstkanker is de vaakst voorkomende kanker bij vrouwen in België. Sinds 2001 loopt in Vlaanderen het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Elke vrouw van 50 tot en met 69 jaar kan sindsdiengratis om de 2 jaar een screeningsmammografie laten nemen. Recente artikels in populaire en gespecialiseerde tijdschriften suggereren dat vrouwen geen geïnformeerde toestemming tot screening kunnen geven omdat de gebruikte informatiebrochures misleidend zijn en de voor- en nadelen van screening onevenwichtig voorstellen.
In dit artikel bespreken we de voordelen (vermindering van borstkankergerelateerde sterfte) en de nadelen (het optreden van fout-positieve en fout-negatieve resultaten, de vermijdbare behandelingen van niet-evolutieve kankers en de testgebonden risico’s, o.a. het stralingsrisico) van het systematisch bevolkingsonderzoek naar borstkanker en overlopen de informatie hierover gegeven aan de vrouwen in het Vlaamse programma.
We erkennen dat de huidige Vlaamse informatiebrochure beperkt de nadelen bespreekt. Maar uiteraard bevordert een eerder korte tekst de leesbaarheid van de brochure. We onderstrepen dat de behandelend arts (huisarts en gynaecoloog) de meest aangewezen persoon is om vrouwen degelijk te informeren over de voor- en nadelen van systematische screening en om specifieke vragen te beantwoorden.

Carefully weighing the advantages and disadvantages of the screening program for breast cancer in Flanders
Breast cancer is the most common tumour in women in Belgium. In 2001, the screening program for breast cancer started in Flanders. Every two years, women aged 50-69 years are actively recruited from the national population register through a personal invitation. Women who attend screening undergo bilateral two view mammographies and all films are read blind by two radiologists.
Recent articles in popular and specialised journals suggested that women are not able to give an informed consent for screening since the used information brochures are misleading and the advantages and disadvantages of screening are not presented evenly.
In this article we discuss the advantages (reduction of breast cancer related mortality) and the disadvantages (occurrence of false positive and false negative results, overtreatment of non-progressive tumours and test-related risks such as radiation risk) of the screening program for breast cancer. Furthermore, we discuss the information offered to the target population in the Flemish programme.
We acknowledge that the current Flemish information brochure discusses the disadvantages of screening in a limited manner. But a short text increases the readability of the leaflet. We emphasize that the treating physician (general practitioner and/or gynaecologist) is the most suitable person to inform women concerning the advantages and disadvantages of systematic screening and to answer specific questions.

download article
54.198.246.164.