PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acuut leverfalen na biliopancreatische omleiding volgens Scopinaro: gevalbespreking en literatuurstudie
Author(s): VRINTS I, DE LEPELEIRE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 18   Date: 2010   
Pages: 857-865
DOI: 10.2143/TVG.66.18.2000822

Abstract :
In het verleden trad vaak progressieve leverbeschadiging en acuut leverfalen op na jejuno-ileale bypass (JIB). Scopinaro ontwikkelde een nieuwe techniek, de biliopancreatische omleiding (BPD), om deze ernstige verwikkelingen te vermijden.
De ziektegeschiedenis van een patiënte met acuut leverfalen na BPD wordt besproken. Aan de hand van een literatuurstudie wordt onderzocht of er een verband is met de ingreep. Via PubMed werd gezocht naar relevante literatuur d.m.v. verschillende MESH-zoektermen.
“Non-alcoholic fatty liver disease” (NAFLD), een spectrum van leverafwijkingen, is een veelvoorkomende verwikkeling bij obesitas. Chirurgisch geïnduceerd gewichtsverlies heeft een globaal gunstig effect op NAFLD. Na JIB is er vaak progressie van de leverafwijkingen en zelfs van acuut leverfalen. Proteïnemalnutritie, bacteriële overgroei en gewijzigd galzoutmetabolisme zouden hierin een rol spelen. Leverfalen na BPD is slechts sporadisch gerapporteerd en het verband met de ingreep is nooit aangetoond.
Leverfalen is geen typerende verwikkeling van BPD. Het optreden van vele andere verwikkelingen dwingt echter tot een terughoudend gebruik van deze techniek.

Acute liver failure after biliopancreatic diversion: case report and literature study
Background. Progression of liver disease and acute liver failure are well known complications of jejunoileal bypass (JIB). Scopinaro developed a new technique, biliopancreatic diversion (BPD), to avoid these severe complications.
Aims. This paper discusses a case of acute liver failure after BPD. Next and based on available literature data a causal relationship with the surgery is studied.
Results. NAFLD, a spectrum of liver diseases, is a frequent complication of obesitas. In general, surgically induced weight loss improves NAFLD. Still progression of liver disease and liver failure are widely reported after JIB. Protein deficiency, bacterial overgrowth and altered bile acid metabolism are considered causative factors. Liver failure after BPD is sporadically reported and a causative relationship has never been established.
Conclusion. Liver failure is not a typical complication of BPD. Nevertheless the occurrence of many other complications imposes a careful use of this technique.

download article
54.162.151.77.