PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Adjuvante behandeling van het operabel endometriumcarcinoom
Author(s): VERGOTE I, CADRON I, VANDENPUT I, VAN LIMBERGEN E, LEUNEN K, BERTELOOT P, NEVEN P, AMANT F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 20   Date: 2010   
Pages: 947-952
DOI: 10.2143/TVG.66.20.2000837

Abstract :
Het endometriumcarcinoom wordt algemeen beschouwd als een tumor met een vrij goede prognose. Voor de adjuvante behandeling hebben het laatste decennium een aantal belangrijke veranderingen plaatsgehad.
De adjuvante bekkenbestraling, de vaginale brachytherapie en de pelviene lymfadenectomie hebben niet tot een verbeterde totale overleving geleid. Pelviene lymfadenectomie kan overwogen worden om patiënten met een verhoogd risico op laterale bekkenwandrecidieven beter te kunnen selecteren en na te behandelen met radiotherapie. Er moet echter vermeden worden om een lymfadenectomie te combineren met radiotherapie daar deze combinatie resulteert in een hoger aantal verwikkelingen. Verschillende studies hebben aangetoond dat vaginale brachytherapie wel het aantal vaginale recidieven verlaagt, doch geen invloed uitoefent op de totale overleving.
Uit een gerandomiseerde studie bij vergevorderde endometriumcarcinomen (stadium III en IV) bleek dat adjuvante chemotherapie op basis van doxorubicine en cisplatine de prognose significant verbeterde in vergelijking met externe bestraling van het bekken en het abdomen. Uit een studie van de NSGO en de EORTC bleek dan anderzijds dat de toevoeging van chemotherapie aan radiotherapie in een betere overleving resulteerde dan bekkenbestraling alleen. Het nut van chemotherapie zou zich kunnen beperken tot de endometrioïde endometriumcarcinomen (en is minder duidelijk bij de sereuze en heldercellige endometriumcarcinomen). Verder onderzoek naar de waarde van adjuvante chemotherapie bij hoogrisico-endometriumcarcinomen blijft nodig.
In het laatste decennium werd adjuvante radiotherapie minder gebruikt bij de behandeling van het endometriumcarcinoom. De rol van adjuvante chemotherapie is toegenomen, zeker bij patiënten met stadium III- of IV-endometriumcarcinoom.

Adjuvant therapy of operable endometrial carcinoma
Endometrial carcinoma is generally regarded to be a tumour with a good prognosis. The adjuvant therapy has, however, changed in the last decade.
Randomised trials did not indicate an improved survival with external radiotherapy nor with vaginal brachytherapy. Pelvic lymphadenectomy might be performed in order to select patients with an increased risk for pelvic side wall relapse which could be treated with postoperative radiotherapy. However, the combination of radiotherapy and pelvic lymfadenectomy should be avoided as this association induces an increased risk for complications. Several studies have indicated that vaginal brachytherapy reduces the number of vaginal relapses but does not result in an improved survival.
In a randomised trial in patients with stage III-IV endometrial carcinoma it was demonstrated that adjuvant chemotherapy with doxorubicin and cisplatin resulted in an improved survival when compared to whole abdomen irradiation with pelvic boost. In another study of the NSGO and EORTC-GCG (Nordic Society of Gynaecological Oncology and European Organisation for Research and Treatment of Cancer – Gynaecological Cancer Group) an increased survival was observed in the group of patients treated with chemotherapy and radiotherapy in comparison with radiotherapy alone. The value of adjuvant chemotherapy could be restricted to the group of patients with endometrioid endometrium carcinoma (and is less obvious in patients with serous or clear cell tumours). Further research is still needed to define definitively the role of adjuvant chemotherapy in endometrial carcinoma.
In the last decennium the role of adjuvant radiotherapy has become doubtful in the majority of patients with endometrial cancer. The role of adjuvant chemotherapy has increased especially in the group of patients with stage III-IV disease.

download article
54.163.213.149.