PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hysterectomie ter regulatie van de menses bij een patiënte met het syndroom van Down
Author(s): DEHAENE I, ROELENS K, GERRIS J, TEMMERMAN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 20   Date: 2010   
Pages: 985-988
DOI: 10.2143/TVG.66.20.2000843

Abstract :
De aanpak van menstruatieproblemen bij patiënten met mentale retardatie heeft verschillende ethische en medicolegale implicaties. Een stapsgewijze aanpak gericht op “beneficence” en “non-maleficence” is noodzakelijk en wordt mede bepaald door de eventuele vraag naar anticonceptie en/of preventie van seksuele aandoeningen, alsook het al dan niet aanwezig zijn van een kinderwens. Conform met het respect voor de autonomie van de patiënte dient deze een maximale inspraak te hebben in haar therapie.

Hysterectomy for regulation of menses in a patient with Down’s syndrome
The management of menstrual problems in patients with mental retardation has ethical and legal implications. In the light of “beneficence” and “non-maleficence”, one has to take a stepwise approach. The treatment should be as minimally invasive as possible. The need for contraception, prevention of sexually transmitted diseases, and the desire to have a child, should also be taken into consideration. The right of patient autonomy implies a maximal participation of the patient into the proposed treatment.

download article
3.227.233.55.