PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Ethische beschouwingen rond de behandeling van ernstig hartfalen
Author(s): VANDERHEEREN P, DE PAUW M, VANDEKERCKHOVE H, DE WINTER M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 22   Date: 2010   
Pages: 1055-1061
DOI: 10.2143/TVG.66.22.2000857

Abstract :
De behandeling van ernstig hartfalen is een in de literatuur veelbesproken onderwerp. De incidentie van deze chronische aandoening kent een ware explosie, mede door de toenemende vergrijzing van de bevolking en de stijging van het aantal behandelingsmogelijkheden. Technische interventies worden immers aangewend om het leven van de patiënt te verlengen, hoewel ze niet steeds de kwaliteit van leven verbeteren. Een ethische beschouwing dringt zich op met nood aan onderzoek naar een uitgebreid behandelingsplan, waarin goed gedefinieerde doelstellingen van behandeling en een groter aandeel voor supportieve en palliatieve zorg vervat zijn. Op die manier kan een programma uitgewerkt worden dat de patiënt toelaat lang en comfortabel te leven, met een betere aanwending van de bestaande middelen.

Ethical issues in the treatment of severe heart failure
Heart failure is a major public health problem, whose treatment has already been many times discussed. The annual incidence of this chronic disorder increases steadily due to the aging population and the rise of life-saving treatments. High technological interventions intend to preserve the life of the patient, but do not necessarily increase the quality of life.
New ethical reflections are needed in the treatment program of end stage heart failure, including well defined treatment objectives, as well as a greater contribution for supportive and palliative care. Thus, a sustainable care system can be created procuring a long and comfortable life for the patients, and attaining a balance saving the patient as well as the community.

download article
34.228.185.211.