PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Femoroacetabulair impingement
Author(s): VOLCKE P, VAN DEN DAELEN L, D’HOOGHE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 22   Date: 2010   
Pages: 1062-1067
DOI: 10.2143/TVG.66.22.2000858

Abstract :
Femoroacetabulair impingement is een mechanische heupstoornis, gedefinieerd als een abnormaal contact tussen het anterieure acetabulum en de proximale femurhals. Het is een recent erkende oorzaak van heuppijn en wordt gezien als een mogelijk belangrijke factor in de ontwikkeling van coxartrose. Dit artikel geeft een overzicht van de klinische en radiologische karakteristieken, evenals van de mogelijke behandelingsopties van impingementstoornissen van de heup.

Femoroacetabular impingement
Femoroacetabular impingement is a mechanical hip disorder, defined as an abnormal contact between the anterior acetabular rim and the proximal femur.
It is a relatively recently recognized cause of hip pain and a possible important factor in the development of early osteoarthritis. This article reviews the clinical and radiological characteristics, as well as the possible treatment options of impingement disorders of the hip.

download article
54.162.151.77.