PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hoge incidentie van hematologische kankers in de provincie Limburg: het gevolg van een betere registratie?
Author(s): RUMMENS JL, VIJGEN S, BUNTINX F, CLOES E, LINSEN L, HENSEN K, OP DE BEECK L, VANDEN BRANDE J, DHOLLANDER D, LATHOUWERS D, MEEKERS E, LOUSBERGH D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 6   Date: 2011   
Pages: 278-287
DOI: 10.2143/TVG.67.06.2000932

Abstract :
In de periode 1998-2005 werden in de provincie Limburg 3.198 primaire hematologische kankers gediagnosticeerd. De incidentiecijfers gestandaardiseerd voor de Europese standaardbevolking (ESR) per 100.000 persoonjaren voor mannen bedroegen 2,7 voor de ziekte van Hodgkin, 17,6 voor non-hodgkinlymfomen (NHL), 7,3 voor multipel myeloom (MM) en 7,5 voor acute leukemie. Gelijkaardige cijfers werden bij vrouwen vastgesteld (respectievelijk 2,4; 12,9; 5,4; en 5,1) De incidentie van acute myeloïde leukemie (AML), NHL en MM nam sterk toe met de leeftijd. Andere tijdtrends waren meer stabiel. Tussen 8 en 10% van de premaligne aandoeningen evolueert naar een maligniteit na een mediane follow-upperiode van 8 jaar. Van alle myelodysplastische syndromen (MDS) en myeloproliferatieve aandoeningen (MPD) evolueerde respectievelijk 8,7% en 8,9% naar acute leukemie na een mediane tijdsduur van 357 en 610 dagen; 9,6% van alle gevallen van monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS) evolueerde naar MM na een mediane tijdsduur van 590 dagen.
Deze incidentiecijfers zijn hoger in vergelijking met de meeste andere Europese landen. Dit is mogelijk gerelateerd aan de rapporteringswijze en de registratie door de hematologische laboratoria zoals reeds eerder in dit tijdschrift werd gemeld (1).

High incidence of haematological malignancies in the province of Limburg (Belgium): a further analysis
The total number of primary haematological cancers, diagnosed in the province of Limburg (Belgium) in the period 1998-2005 amounted to 3,198 (1,777 = 56% in males). European standardized incidence rates per 100,000 patient-years in males were 2.7 for M. Hodgkin, 17,6 for non-Hodgkin lymphoma (NHL), 7.3 for MM and 7.5 for acute leukaemia. Similar figures for females were 2.4; 12.9; 5.4 and 5.1. Incidences of acute myeloid leukaemia, NHL and MM severely increased with age. Other time-trends were more stable. Between 8 and 10% of precancerous disorders, converted into full malignancies after a median follow-up period of 8 years. Of all myelodysplastic syndromes (MDS) and myeloproliferative disorders (MPD), 8.7% and 8.9% transformed into acute leukaemia after a median of 357 and 610 days; 9.6% of all cases of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) transformed into MM after a median of 590 days.
Incidences of haematological cancers in Limburg (Belgium) are higher compared to most other European countries, being possibly related to a more complete coverage.

download article
54.81.220.239.