PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Frequentiecontrole versus sinusritmecontrole in de behandeling van atriumfibrillatie
Author(s): GABRIELS C, HERBOTS T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 10   Date: 2011   
Pages: 482-492
DOI: 10.2143/TVG.67.10.2000970

Abstract :
Atriumfibrillatie (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis in de klinische praktijk. Ongeveer een derde van de hospitalisaties door hartritmestoornissen is te wijten aan AF. Een toenemende prevalentie, een verhoogd risico op trombo-embolie, hartfalen en mortaliteit en een sterk verminderde levenskwaliteit maken van AF een belangrijk en groeiend gezondheidsprobleem met een hoge economische kost. Adequate diagnose en behandeling van deze ritmestoornis zijn dan ook van primordiaal belang.
Aan de hand van een ziektegeschiedenis worden in dit artikel de twee grote behandelingsstrategieën van AF met elkaar vergeleken: frequentiecontrole en sinusritmecontrole. Uiteindelijk wordt een poging ondernomen tot het opstellen van een stroomdiagram met als doel een eenduidig beleid voor te stellen dat effectieve zorg, optimale uitkomst voor de patiënt en kosteffectiviteit nastreeft. Tot slot wordt kort ingegaan op toekomstige alternatieven en verder uit te werken vraagstukken in het wetenschappelijk onderzoek.

Rate control versus rhythm control in the treatment of atrial fibrillation
Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia encountered in clinical practice, accounting for approximately one third of hospitalizations for cardiac rhythm disturbances. A rising prevalence (due to the aging of the population and improved treatment of acute myocardial infarction and heart failure), an increased long-term risk of stroke, heart failure and all-cause mortality, and an impaired quality of life related to AF result in a significant public health problem and a high financial and economical burden. An adequate management of this arrhythmia therefore remains crucial and of considerable interest.
The aim of this article is to compare the two major treatment strategies of AF: rate control and rhythm control. Primary outcome parameters, such as the incidence of mortality, thromboembolism and quality of life, are discussed. An algorithm for a clear management of atrial fibrillation is established. This algorithm attempts to pursue effective care, optimal patient outcome and cost-effectivity. Future therapeutic options and further research are briefly reviewed.

download article
18.212.243.191.