PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Economische relevantie van de klinische farmacie in het ziekenhuis
Author(s): CLAUS B, ANNEMANS L, MYNY D, ROBAYS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 10   Date: 2011   
Pages: 500-508
DOI: 10.2143/TVG.67.10.2000972

Abstract :
Klinische farmacie (KF) (“clinical pharmacy”) is het engagement van de klinisch apotheker om in samenwerking met andere zorgverleners het therapieplan van de patiënt te optimaliseren.
Hoewel het advies in eerste instantie een kwaliteitsverbetering voor de patiënt en zijn omgeving voor ogen heeft, is het – in een context van rationalisering van de kosten in alle geledingen van de gezondheidszorg – van belang de meerkost van het geleverde advies te plaatsen tegenover de winst in termen van uitgespaarde gezondheidszorgkosten.
Dit artikel tracht een beeld te formuleren van de mogelijke kosten, vanuit verschillende perspectieven, die kunnen wijzigen door het aanbieden van KF in een ziekenhuiscontext.
Op verschillende niveaus van het budget van financiële middelen van het ziekenhuis kon tot dusver een wijziging van kosten worden gemeten: niet alleen op het niveau van de directe kosten van geneesmiddelen, maar ook op ligduur, heropnamekans en intensiteit van verpleegkundige zorg.
Rechtstreeks cijfermateriaal dat dit staaft, bestaat tot op heden niet voor de Belgische situatie, maar kan met enige voorzichtigheid uit internationale publicaties worden afgeleid en dient in perspectief te worden geplaatst. KF is en blijft in eerste instantie een kwaliteitsproject, maar kostenbesparingen betekenen vanuit een maatschappelijk-economische context een belangrijke meerwaarde.

Economic aspects of clinical pharmacy in Belgian hospitals
Clinical pharmacy expresses the engagement of the pharmacist – in this article, more specific the hospital pharmacist – to optimize the therapy of the patient in terms of efficacy and safety as well as of costs. In the context of fixed hospital budgets the cost component becomes increasingly important. The investment of a pharmacist requests to generate benefit in return.
This article discusses the cost perspectives induced by in-hospital clinical pharmacy, by the different health care payers (hospital, society and patient). Results reveal that for the hospital the possible economic benefits include a direct cost reduction of drug expenses, a decrease in hospital admission days, a diminished readmission frequency and a workload lowering for the nurse. For the patient no significant cost reductions could be found. From a societal perspective, a faster discharge may possibly lead to a quicker re-entry into the productivity circuit.
Exact figures for the Belgian situation are still lacking, but some extrapolations from the international literature are feasible. Clinical pharmacy must be considered in the first place as an improvement of the quality of the service rather than as a one sided focus on the economic aspects. Yet cost reductions represent an important added value from a point of view of the society and its economy.

download article
34.229.24.100.