PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Retrofaryngeale infecties bij kinderen: naar een consensus aangaande diagnostiek en therapie
Author(s): NEVENS D, WILLAERT A, KEPPENS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 13   Date: 2011   
Pages: 659-667
DOI: 10.2143/TVG.67.13.2001003

Abstract :
Retrofaryngeale infecties komen vooral voor bij kinderen van 3 tot 5 jaar. Torticollis, nekpijn en verminderde beweeglijkheid van de nek gelden als de belangrijkste symptomen. Vroeger was de presentatie eerder die van een luchtwegobstructie. Daar de presentatievorm maar ook de diagnostische en therapeutische mogelijkheden de laatste jaren veranderd zijn, ontbreekt momenteel een consensus over de aanpak van deze aandoening.
De recente literatuur over dit onderwerp wordt besproken met de evaluatie van de diagnostiek en de behandelingsmethoden ten doel.
In de diagnostiek is momenteel een centrale rol weggelegd voor CT-scan met contrasttoediening. Een laterale radiografie van de weke delen van de hals wordt vaak gebruikt als eerste screeningsonderzoek. Echografie en MRI hebben momenteel een beperkte plaats in de diagnostiek.
In de behandeling van klinisch stabiele kinderen vervaagt het onderscheid tussen een retrofaryngeaal abces en een flegmone. Bij een vermoeden van 1 van beide infecties wordt best gestart met intraveneuze antibioticatherapie die na 24 tot 48 uur opnieuw geëvalueerd wordt. Na deze periode kan de nood aan bijkomende drainage immers worden bepaald. CT-scan kan dan een hulpmiddel zijn in de keuze tussen chirurgische of medicamenteuze therapie. Er werd een beslisboom opgesteld, die als mogelijke leidraad kan gebruikt worden bij de aanpak van deze infecties.

Management of paediatric retropharyngeal infections: towards a standardisation in approach
Background: Retropharyngeal infections may still cause significant morbidity and mortality and occur mostly in young children. Their clinical presentation has changed over the years: nowadays the most important presenting features are torticollis, neck pain and limited neck movement; signs of airway obstruction with respiratory distress and stridor, once key symptoms in diagnosing these infections, become less important, mainly because of advances in imaging techniques. In addition, the relative role of medical versus surgical treatment remains debated. Due to the recent changes in presentation as well as in diagnostic and therapeutic options, standardisation falls short in the approach of these infections.
Methods: Recent manuscripts are discussed to evaluate the existing diagnostic and therapeutic options.
Aim: To offer a diagnostic and therapeutic approach to retropharyngeal infections based on recent literature data.
Results and conclusion: In the presence of these infections neck CT scanning with contrast is the preferred imaging technique. Lateral neck X-ray remains a frequently used routine tool, but is indicated only for screening purposes. Distinguishing between abscesses and phlegmons is not necessary to guarantee successful treatment. When a retropharyngeal infection (either a phlegmon or an abscess) is suspected, intravenous antibiotics should be administered. After 24-48 hours, the effect of the initial treatment should be evaluated to determine the need for surgical drainage.
In this manuscript a flow chart was designed, which may be used to determine the appropriate approach to manage a retropharyngeal infection.

download article
54.162.151.77.