PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Lewylichaampjesdementie: overzicht van de verschillende diagnostische mogelijkheden
Author(s): VAN DEN WIJNGAERT V, LEMEY L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 14-15   Date: 2011   
Pages: 696-700
DOI: 10.2143/TVG.67.14-15.2001008

Abstract :
Lewylichaampjesdementie (DLB) is de tweede meest voorkomende oorzaak van dementie op neurodegeneratieve basis. DLB maakt deel uit van een reeks klinische beelden die veroorzaakt worden door een neuritische pathologie gebaseerd op een abnormale aggregatie van de synaptische proteïne alfa-synucleïne.
DLB kenmerkt zich door zowel cognitieve, neurologische als psychiatrische symptomen waardoor de patiënt zich in eerste instantie bij de huisarts, de ouderenpsychiater, de neuroloog of op de spoedafdeling van een algemeen ziekenhuis kan aanbieden.
Accurate diagnostiek is belangrijk omdat patiënten met DLB specifieke symptomen en functionele beperkingen vertonen die ze onderscheiden van andere, veelvoorkomende types van dementie. Er is onder andere sprake van ernstige gevoeligheid voor neuroleptica gekoppeld aan significant toegenomen morbiditeit en mortaliteit.
Deze bijdrage tracht een overzicht te geven van de klinische criteria voor de diagnose van DLB evenals van de verschillende technische onderzoeken die kunnen bijdragen tot vroegtijdige diagnostiek.

Dementia with lewy bodies: an overview of the various diagnostic modalities
Dementia with lewy bodies (DLB) is the second most common cause of degenerative dementia. Patients initially consult their general practitioner, a neurologist, a psychiatrist or present to the emergency unit because they exhibit various cognitive, neurologic or psychiatric symptoms.
An accurate diagnosis is important because patients with DLB present specific symptoms and functional impairments which distinguish them from other, more common types of dementia. An early diagnosis remains important because of the differences in patient management and outcome compared to other types of dementia. Patients may reveal a severe neuroleptic sensitivity with increased morbidity and mortality.
This article provides an overview of the current clinical criteria for the diagnosis of DLB and of the various technical investigations which may contribute to an early diagnosis. The clinically based diagnostic criteria have revealed only limited accuracy. Various technical investigations, especially the scintigraphy of the dopamine transporter system, have demonstrated sound diagnostic accuracy in the research setting.

download article
35.153.73.72.