PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ontwikkelingsachterstand en mentale ontwikkeling vóór en na (interlandelijke) adoptie: een literatuuroverzicht
Author(s): DE CAUWER H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 14-15   Date: 2011   
Pages: 701-707
DOI: 10.2143/TVG.67.14-15.2001009

Abstract :
Bij veel adoptiekinderen wordt op het ogenblik van de adoptie een ontwikkelingsachterstand vastgesteld. Ongunstige perinatale (zwangerschappen zonder medische begeleiding) en maternale (alcoholisme, ondervoeding …) factoren door de sociale achterstelling in ontwikkelingslanden zijn hier niet vreemd aan. Ook de weinig rooskleurige situatie in weeshuizen is zeker niet bevorderlijk voor een goede ontwikkeling.
Gelukkig tonen veel studies aan dat er na de adoptie een inhaalbeweging van zowel de groei (de lengte, het gewicht en de hoofdomtrek), de voedingstoestand als de psychomotorische ontwikkeling optreedt.
De globale verschillen tussen de herkomstlanden zijn te verklaren door het uitgesproken kwaliteitsverschil tussen bijvoorbeeld Chinese en Russische staatsweeshuizen en de ruime aandacht voor kinderen in gastgezinnen of in door niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) geleide weeshuizen/kinderdorpen.
Dit artikel pleit voor de verdere uitbouw van adoptie-alerte multidisciplinaire centra waar kinderen en hun ouders terechtkunnen voor een evaluatie bij de aankomst en voor de verdere opvolging.

Developmental and mental delay before and after an (interstate) adoption: a literature survey
Many adopted children display a developmental delay. Adverse perinatal (pregnancies without medical support) and maternal (alcoholism, malnutrition, ...) factors due to social deprivation in developing countries provoke growth and psychomotor delay. The gloomy situation in orphanages does certainly not favor a valid development.
Fortunately, many studies demonstrate that after adoption growth (height, weight and head circumference), nutrition and psychomotor development catch up. The overall differences between the countries of origin may be explained by the marked difference in quality between e.g. Chinese and Russian state social welfare institutes and the generous attention to children in host families or in orphanages/children’s villages run by non-governmental organizations. The set-up of specialized adoption care centers where children and their adoptive parents may consult for an evaluation on arrival and further follow-up remains imperative.

download article
54.81.220.239.