PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Longembolie bij een jonge wielrenner: het multicausaal model
Author(s): GOEMINNE P, VERHAMME P, SOENS J, VAN HAECKE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 14-15   Date: 2011   
Pages: 710-714
DOI: 10.2143/TVG.67.14-15.2001011

Abstract :
Bij een jonge wielrenner wordt longembolie vastgesteld. Bij het verklaren en beschrijven van het probleem is er nood aan een dynamisch leeftijdsafhankelijk multicausaal model dat de verschillende factoren integreert, zowel additief als synergetisch. De verschillende factoren die belangrijk zijn voor deze patiënt en in het multicausaal model worden verwerkt, zijn (verworven of genetische) trombofilie, bloedgroep, luchtpollutie, anatomische malformaties, doping, trauma en intensieve training. Het multicausaal model moet de arts in staat stellen de problematiek van trombose visueel treffend voor te stellen en is dus een eenvoudige manier om de patiënt in te lichten over zijn aandoening.

Pulmonary embolism in a young cyclist: a multicausal model
A young racing cyclist presents with pulmonary embolism. To describe and explain the disease, the need exists for a dynamic multicausal model that integrates the different risk factors, which may be additive or synergistic. When describing the phenomenon and its various causal factors, the need appears for a dynamic and age-dependent multicausal model.
This model has to integrate different factors. The diverse factors important for this patient include thrombophilia (acquired or genetic), blood type, air pollution, anatomic malformations, use of performance-enhancing drugs, comorbidities, trauma and strenuous exercise. These risk factors are discussed and put into a multicausal model, which establishes an easy and comprehensible tool for mapping risk factors and informing the patient.

download article
54.81.220.239.