PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acuut astma bij kinderen: is er iets nieuws onder de zon?
Author(s): PROESMANS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 14-15   Date: 2011   
Pages: 732-736
DOI: 10.2143/TVG.67.14-15.2001015

Abstract :
Elke algemene arts wordt vaak geconfronteerd met acuut astma bij kinderen, gedefinieerd als acuut opgetreden dyspneu en bronchospasme. De eerste stap in de opvang is de ernst van deze astma-aanval accuraat in te schatten. De basisprincipes bij de behandeling van acuut astma zijn eenvoudig. Pijlers in de behandeling blijven bronchodilatatoren via inhalatie (b2-agonisten), systemisch toe te dienen steroïden en zuurstof. De plaats van hooggedoseerde inhalatiesteroïden bij acuut astma staat ter discussie, evenals het gebruik van nieuwere medicijnen zoals leukotrieenreceptorantagonisten. Ook voor jonge kinderen onder de 6 jaar met acute klachten van bronchospasmen is er meer controverse rond de meest aangewezen behandeling. Men mag echter niet vergeten dat ernstig astma dikwijls al optreedt van op jonge leeftijd.
Minstens even belangrijk als adequate opvang van het acute moment is het voorkomen van recidieven. Essentieel hierbij is het informeren van de patiënt en de ouders over astma, samen met het instellen van een correcte behandeling en het afspreken van verdere opvolging.

Acute pediatric asthma: old wine in new barrels?
Every general practitioner will be frequently consulted for acute childhood asthma, defined as an acute onset of wheeze and dyspnea. The first step is to evaluate correctly the severity of the asthma attack. The basic principles of acute asthma treatment are straightforward. Cornerstones in the treatment are administration of inhaled bronchodilators (b2-agonists), treatment with systemic steroids and oxygen supplementation. The administration of high dose inhaled steroids in the acute asthma setting remains controversial and there is as yet no place for the use of leukotrien receptor antagonists in this context.
In preschool wheeze, the effect of the above mentioned treatment steps is less established and controversies exist on the best treatment options. One should, however, not forget that severe asthma often starts at a very young age.
At least as important as the adequate treatment of the acute wheeze is to prevent recurrence. At discharge it is essential to inform patient and parents on asthma, together with adequate treatment and follow-up.

download article
34.228.185.211.