PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Primaire immune trombocytopenie bij volwassenen: therapeutische opties en rol van trombopoëtineanalogons
Author(s): MARYNISSEN T, VERHOEF G, DIERICKX D, JANSSENS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 17   Date: 2011   
Pages: 826-833
DOI: 10.2143/TVG.67.17.2001032

Abstract :
Primaire immune trombocytopenie (ITP) is een auto-immuunziekte die bij volwassenen jarenlang kan aanhouden. Een groot deel van de patiënten heeft weinig symptomen, doch bij een plaatjesaantal lager dan 30.000/µl en/of bloedingsymptomen dient behandeling te worden overwogen. Klassieke therapieën zoals corticosteroïden, intraveneuze immunoglobulinen en splenectomie laten vaak een aanvaardbare ziektecontrole toe. Een beperkte groep patiënten vertoont echter refractaire ziekte. Analogons van trombopoëtine (TPO) vormen een nieuwe veelbelovende therapeutische klasse, met goede resultaten zowel voor als na splenectomie. Verder onderzoek, met aandacht voor o.a. het bijwerkingenprofiel op lange termijn, is nodig om de exacte plaats van deze middelen in de behandeling van ITP te bepalen.

Primary immune thrombocytopenia in adults: therapeutic options and role for thrombopoietin analogues
Primary immune thrombocytopenia (ITP) is an autoimmune disease that can persist for years in adults. A large proportion of patients has few symtoms, but if platelet counts descend below 30.000/µl or if bleeding occurs, treatment should be considered. Standard therapies such as corticosteroids, intravenous immunoglobulins and splenectomy often allow a satisfying disease control. A small group of patients, however, has refractory disease. Analogues of trombopoietin (TPO) are a new and promising therapeutic class, showing good results before and after splenectomy. Further research, for instance on the safety profile after long-term use, are needed to determine the exact role of these new therapeutic agents in ITP-treatment.

download article
3.84.139.101.