PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Deactivering van een implanteerbare cardioverter- defibrillator (ICD): een klinische en ethische reflectie
Author(s): DE POOTER J, DE PAUW M, VAN DEN NOORTGATE N, DONCK J, VANDEKERCKHOVE H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 21   Date: 2011   
Pages: 1030-1034
DOI: 10.2143/TVG.67.21.2001071

Abstract :
Naarmate de patiënten met een implanteerbare cardioverter-defribillator (ICD) ouder worden, zullen artsen meer en meer geconfronteerd worden met situaties waarin de vraag zich stelt of het aanhouden van een ICD medisch gezien zinvol is. Zowel artsen als patiënten ervaren een ICD intrinsiek verschillend van andere medische interventies. De ethische en juridische implicaties omtrent het uitschakelen van een ICD zijn momenteel onvoldoende gekend. Recent werden richtlijnen ontwikkeld om tegemoet te komen aan deze leemte. Een belangrijke rol is weggelegd voor een vroegtijdige communicatie, alsook een “informed consent” om zowel ethisch als juridisch legaal te handelen. Een afgesproken “do not resuscitate”(DNR)-code zal meestal aanleiding geven tot het uitschakelen van een ICD, maar hierop kunnen individuele uitzonderingen bestaan. Het uitschakelen van een ICD-toestel zou in de toekomst dan ook opgenomen kunnen worden in het DNR-beleid.

Deactivation of an implantable cardioverter defibrillator (ICD): a clinical and ethical reflection
Due to the increasing age of ICD patients, physicians will be confronted with situations in which the continuation of the ICD may be regarded as a medically futile treatment. Both physicians and patients consider ICD deactivation different from other medical interventions. The ethical and legal aspects of ICD deactivation are poorly known.
Recently, international guidelines were developed which should help to decide whether the ICD should be deactivated or not. Early communication about deactivating an ICD and an informed consent are important subjects, which allow a physician to act legally and ethically correct. A written “do not resuscitate” (DNR) order will often result in deactivation of the ICD, although individual exceptions may occur. In the future, the deactivation of an ICD should be included in the DNR policy.

download article
52.204.98.217.