PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pancreas divisum en recidiverende pancreatitis: feit of fictie?
Author(s): POUILLON L, VAN OUTRYVE S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 21   Date: 2011   
Pages: 1035-1040
DOI: 10.2143/TVG.67.21.2001072

Abstract :
Een pancreas divisum is een aandoening die slechts zelden klinische problemen geeft. Een klinische casus ondersteunt de hypothese dat er wel degelijk patiënten bestaan bij wie deze anatomische afwijking regelmatig symptomen veroorzaakt. Het is belangrijk om zeker in geval van acute, recurrente, “idiopathische” pancreatitis te denken aan pancreas divisum als onderliggende oorzaak, vermits deze patiënten het best reageren op een behandeling. Bij een vermoeden van pancreas divisum wordt als diagnostische test eerst een MRI-cholangiopancreaticografie (MRCP) uitgevoerd. Een endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) moet uiteindelijk de diagnose bevestigen. Wanneer bij patiënten met een symptomatisch pancreas divisum een conservatief beleid niet volstaat, valt endoscopische therapie d.m.v. een endoscopische sfincterotomie van de papilla minor en/of stenting van de ductus van Santorini te verkiezen boven heelkundig ingrijpen. Bij falen van dit beleid kan een duodenumsparende pancreaskopresectie volgens Beger een goede optie zijn.





Pancreas divisum and recurrent pancreatitis: fact or fiction?
Pancreas divisum is an anomaly which often remains asymptomatic. Still, a clinical case reveals that a small minority of patients with pancreas divisum may develop pancreatic disease. It is important to consider pancreas divisum as an underlying cause, especially in the group of patients who are subject to recurrent flares of apparently idiopathic pancreatitis, because these patients react best to treatment.
When pancreas divisum is suspected, magnetic resonance cholangiopancreaticography has to be accomplished. Endoscopic retrograde cholangiopancreaticography has to confirm the diagnosis. When conservative therapy of a symptomatic pancreas divisum is not successful, endoscopic sphincterotomy of the papilla minor and/or stenting of the Santorini duct has to be preferred above surgery. If this approach fails however, a duodenum-preserving pancreatic head resection can be a valid alternative, especially in young patients.

download article




54.242.193.41.