PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Convulsies bij een zuigeling met RSV-bronchiolitis: vergeet het zout niet
Author(s): CLAEYS T, VAN DE VOORDE P, WILLEMS J, OOSTERLYNCK L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 21   Date: 2011   
Pages: 1041-1044
DOI: 10.2143/TVG.67.21.2001073

Abstract :
Het syndroom van inadequate secretie van het antidiuretisch hormoon (SIADH) is beschreven bij ernstige respiratoire aandoeningen bij kinderen. Het verhaal van een 6 weken oude zuigeling wordt beschreven, die naar de dienst Spoedgevallen wordt gebracht met een algemene malaise en rinorroe sinds 2 dagen. Klinisch onderzoek toont tachypneu en de zuurstofsaturatie bedraagt 92%, zonder extra zuurstoftoevoer. Kort na opname worden convulsies opgemerkt. Biochemisch onderzoek toont mild gestegen inflammatoire parameters en een ernstige hyponatriëmie van 114 mmol/l. Verdere onderzoeken zijn consistent met de diagnose van SIADH. Een behandeling met zuurstof, vochtrestrictie, hypertone zoutoplossing en anti-epileptische medicatie is succesvol. Een infectie met het respiratoir syncytieel virus (RSV) wordt aangetoond.
Hyponatriëmie met convulsies als gevolg van SIADH is beschreven in het verloop van ernstige RSV-infecties met acuut respiratoir falen en nood aan mechanische ventilatie. De huidige casus toont echter dat ook bij minder ernstige RSV-infecties hyponatriëmie actief dient opgespoord te worden, zeker indien er oligurie is.

Convulsions in a 6-week-old boy with RSV bronchiolitis: don’t forget the salt!
The syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) has been described in severe pulmonary conditions in children. A case of a six-week-old boy who was admitted with a two day history of weakness and coryzal symptomsis presented. Physical examination revealed tachypnea. Oxygen saturation was 92% in ambient air. Shortly after admission, convulsions were noted. Biochemical analysis demonstrated mildly elevated inflammatory markers and a severe hyponatremia of 114 mmol/l. Further investigations were consistent with the diagnosis of SIADH. Treatment with oxygen, fluid restriction, hypertonic saline and anti-epileptic drugs was successful. An infection with the respiratory syncytial virus (RSV) was demonstrated. Hyponatremia causing convulsions has been well described in the course of severe RSV-bronchiolitis, often with signs of acute respiratory failure and needing ventilatory support. However, this case shows that hyponatremia should be suspected, also in less severe cases of RSV bronchiolitis, especially in case of concomitant oliguria. In children with respiratory distress, the threshold for determining sodium levels should be kept low and the fluid balance should be monitored.

download article
54.91.71.108.