PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diagnostische aanpak bij patiënten met vermoeden op acute appendicitis
Author(s): KWANTEN WJ, PELCKMANS PA, VANEERDEWEG W, DENEKENS J, MOREELS TG
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 21   Date: 2011   
Pages: 1045-1050
DOI: 10.2143/TVG.67.21.2001074

Abstract :
Acute appendicitis is de meest voorkomende oorzaak van acuut abdomen. Het tijdig herkennen is belangrijk om verwikkelingen te voorkomen. In dit overzicht wordt getracht een gestructureerde aanpak weer te geven op basis van de huidige literatuur.
De diagnostiek van acute appendicitis is niet altijd eenvoudig en berust voornamelijk op anamnese en klinisch onderzoek. Het typisch klachtenpatroon doet zich bij 60% van de patiënten voor. Hierbij geldt het teken van McBurney als de beste klinische indicator. De alvaradoscore laat toe (de diagnose van) acute appendicitis met meer zekerheid te stellen, af te leiden uit kliniek en laboratoriumonderzoek.
Aanvullend beeldvormend onderzoek is slechts noodzakelijk bij een twijfelachtige risicostratificatie. Hiervoor is computertomografie het meest geschikt. Bij kinderen en zwangeren heeft echografie echter de voorkeur i.v.m. stralingsbelasting.
De resultaten van deze studie worden samengevat in een stroomdiagram voor patiënten met verdenking op acute appendicitis.
In deze studie wordt tevens een deel gewijd aan de keuze van beeldvormend onderzoek bij een acuut abdomen als niet aan acute appendicitis gedacht wordt.

Diagnostic approach to patients with (suspicion of) acute appendicitis
Acute appendicitis is the most frequent cause of an acute abdomen. It is important to recognize it on time to prevent complications. This study gives an overview of a structured approach based on current literature.
Diagnosing acute appendicitis is not always easy and is mainly based on anamnesis and physical examination. The characteristic presentation of which McBurney’s sign is the best (known) clinical indicator, is seen in 60% of the patients. The Alvaradoscore allows the clinician to evaluate the probability of an acute appendicitis by means of clinical examination and laboratory investigation.
Complementary medical imaging is only indicated in case of an intermediate Alvaradoscore, since a high score indicates urgent surgery and a low score an expectative policy. Computed tomography (CT) is the most adapted technique to prevent radiation exposure. Ultrasound is the first choice in childhood and pregnancy.
The results of this study are visualised in a flow-chart for patients under suspicion of acute appendicitis.
A part of this study includes the imaging of an acute abdomen when an acute appendicitis is not suspected.

download article
54.91.71.108.