PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Parathormoon: nieuwe inzichten in metabolisme en laboratoriumbepalingen
Author(s): VAN AERSCHOT K, VANDERSCHUEREN D, BILLEN J, COOPMANS W, EVENEPOEL P, LEVTCHENKO E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 8   Date: 2012   
Pages: 372-380
DOI: 10.2143/TVG.68.08.2001168

Abstract :
Parathormoon (PTH) wordt aangemaakt in de bijschildklieren en speelt een cruciale rol in het calciumfosfaatmetabolisme. Een verhoogde PTH-vrijzetting resulteert in een stijging van het serumcalcium, een daling van het serumfosfaat en een toename van het dihydroxyvitamine D. Het bot en de nieren zijn de voornaamste eindorganen.
PTH bestaat uit 84 aminozuren. De aminoterminale regio activeert de type 1 PTH/PTHrP-receptor. PTH wordt snel afgebroken tot verschillende metabolieten. Deze metabolieten accumuleren bij nierinsufficiëntie. Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan (7-84)PTH-peptide, waarvan enkele studies aangetoond hebben dat dit een antagonistische werking heeft ten opzichte van het (1-84)PTH.
Er wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire hyperparathyreoïdie. Tevens wordt kort de indicatie tot PTH-bepaling voorgesteld.
De kwantificatie van het parathormoon is complex. De assay is in de loop van de afgelopen decennia stelselmatig verbeterd. De meeste recente assay (derdegeneratie) maakt gebruik van twee verschillende antistoffen, één gericht tegen een carboxyterminale regio, en een andere die gericht bindt aan de aminoterminus van PTH, zodat exclusief (1-84)PTH bepaald wordt.
In dit artikel beschrijven wij de huidige opvattingen over het PTH-metabolisme en besteden speciale aandacht aan de recente verandering in de PTH-bepalingsmethode. Bij patiënten met nierfunctiestoornissen wordt bij voorkeur de (1-84)PTH-assay gebruikt.

Parathyroid hormone, the calcium-phosphate metabolism, function of PTH and labtechnical dosage of PTH
Parathyroid hormone plays a crucial role in the calcium-phosphate metabolism. The overall result of PTH action is a rise of calcium, a decline in phosphate and an activation of vitamin D. The most import target organs are the kidneys and the bone.
PTH consists of 84 amino-acids. The first, amino-terminal, sequence is sufficient to activate the type 1 PTH/PTHrP receptor. In the circulation PTH is quickly broken down. These metabolites accumulate in chronic kidney disease. One of the fragments, (7-84)PTH, was demonstrated in several studies to have an opposite function to whole PTH.
We can make a differential diagnosis between primary and secondary hyperparathyroidism on the basis of calcium serum levels.
Quantification of PTH is complex. In the past couple of decades the assays were optimized. The most recent assays (called the third generation assays) apply two different antibodies, one – directed against the carboxy-terminal sequence, and the other one – specifically directed against the amino-terminus of PTH, in this way measuring specifically (1-84) PTH.
In this article the current opinions on PTH metabolism are discussed as well as recent changes in the detection techniques for PTH. In patients with chronic kidney disease PTH should be measured using third generation assays to avoid interference with PTH fragments. In other patients less specific second generation PTH assays may be used in routine clinical practice.

download article
34.229.24.100.