PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van chronische hepatitis C: een ziekte die geneesbaar wordt?
Author(s): NEVENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 8   Date: 2012   
Pages: 404-407
DOI: 10.2143/TVG.68.08.2001173

Abstract :
De genezingskans van chronische hepatitis C kan sinds kort veel beter worden ingeschat. De kans om te genezen wanneer men drager is van het C/C-polymorfisme van het IL-28B-gen en besmet met het genotype 1, bedraagt thans reeds 70%. Een derde van de blanke bevolking is drager van dit polymorfisme.
De belangrijkste vooruitgang in de behandeling van chronische hepatitis C zijn evenwel de specifieke proteaseremmers telaprevir en boceprevir. Wanneer ze worden gegeven met PEG INF en ribavirine, kunnen ze 20% meer patiënten genezen die besmet zijn met genotype 1 dan met de huidige standaardtherapie. Dezelfde hogere genezingspercentages worden bekomen bij patiënten die hervielen na een vorige therapie. Daarenboven blijven de neveneffecten aanvaardbaar en kan bij meer dan de helft van de patiënten de behandelingsduur aanzienlijk worden verminderd.

The new specific antiviral drugs against chronic hepatitis C
Recently the probability of cure from chronic hepatitis C (CHC) can be estimated in a more appropriate way. The percentage of cure for genotype 1 amounts to 70% if the patient is a carrier of the C/C interleukin-28B polymorphism, which is present in one third of the caucasian population.
Still, the protease inhibitors telaprevir and boceprevir stand for the most important progress in the treatment of CHC. In combination with pegylated interferon (PEG INF) and ribavirin the rate of sustained respons is > 70% in naive patients contaminated with genotype 1. An equally high percentage of cure may be obtained in relapsers. In addition, the side effects remain acceptable and in more than half of the patients the treatment duration may be reduced significantly.

download article
34.204.43.11.