PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prognose en behandeling van het hepatocellulair carcinoom
Author(s): VAN MALENSTEIN H, VAN PELT J, VERSLYPE C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 8   Date: 2012   
Pages: 408-412
DOI: 10.2143/TVG.68.08.2001174

Abstract :
Het hepatocellulair carcinoom (HCC) is een agressieve tumor met een toenemende incidentie in de westerse wereld. Kenmerkend aan een HCC is dat het bij 80% van de patiënten ontstaat tegen een achtergrond van cirrose. Wanneer de diagnose van een HCC in een vroeg stadium wordt gesteld met slechts enkele kleine letsels, is er een relatief goede prognose. Deze patiënten komen in aanmerking voor curatieve therapieën, zoals resectie, radiofrequente ablatie of transplantatie. Patiënten in een vroeg stadium hebben een 5-jaarsoverleving van 50-70%. Wanneer de diagnose echter in een later stadium gesteld wordt, daalt de overlevingskans drastisch. Patiënten met een irresectabel HCC hebben een gemiddelde overleving van 11-20 maanden. Bij intermediaire ziekte die beperkt is tot de lever, is chemo-embolisatie de voorkeurstherapie. In geval van een gevorderd HCC kunnen patiënten tegenwoordig een systemische behandeling met sorafenib krijgen. De komst van sorafenib heeft het onderzoek voor het HCC flink aangezwengeld en de komende jaren worden meer gegevens verwacht over nieuwe gerichte therapieën, zoals radio-embolisatie. Daarnaast is er nood aan betere prognostische factoren. Histopathologisch onderzoek en moleculaire markers, zoals de hypoxiegerelateerde 7-genenset lijken veelbelovend.

Prognosis and treatment of hepatocellular carcinoma
Hepatocellular carcinoma is an aggressive tumor with an increasing incidence in western countries. Typically HCC develops on the background of cirrhosis in 80% of the cases. If the diagnosis is made in an early stage with only few and small lesions, patients have a relatively favourable prognosis. These patients are eligible for curative therapies, such as resection, radiofrequency ablation (RFA) or liver transplantation. The 5-year overall survival in these patients amounts to 50-70%.
If the diagnosis is made in a more advanced stage, the prognosis declines rapidly. The mean survival of patients with unresectable disease is 11-20 months. In case of an intermediate, to the liver confined disease, transarterial chemo-embolization remains the treatment of choice. In more advanced disease with vascular invasion and/or distant metastases, patients may be treated with systemic sorafenib therapy. The development of sorafenib has boosted HCC research. Moreover, in the near future new data on promising therapies, such as radio-embolization, are expected. Still better prognostic markers are urgently needed. Histopathology and molecular markers, such as the hypoxia related 7-gene set, appear very promising.

download article
54.162.151.77.