PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Procalcitonine op de dienst intensieve zorgen
Author(s): WAUTERS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 10   Date: 2012   
Pages: 515-522
DOI: 10.2143/TVG.68.10.2001191

Abstract :
Op de dienst intensieve zorgen (ICU) is er nog steeds nood aan goede biomerkers die artsen in staat stellen ernstige infecties tijdig te diagnosticeren en te behandelen om zo de overlevingskansen van kritiek zieke patiënten te verbeteren. Procalcitonine (PCT) alleen is waarschijnlijk superieur aan C-reactief proteïne (CRP) alleen in de diagnose van bacteriële infecties op de ICU. Het gebruik van een PCT-gebaseerde antibioticabehandeling bij ICU-patiënten lijkt de duur van de blootstelling aan antibiotica te beperken. In afwachting van meer en grotere klinische studies (met meer gevoelige assays) over het klinisch geïntegreerde gebruik van PCT is er momenteel onvoldoende evidentie om het systematische gebruik van PCT op de ICU aan te raden. De grootste meerwaarde voor PCT ligt waarschijnlijk in het gebruik ervan bij geselecteerde ICU-patiëntengroepen, maar hieromtrent is meer onderzoek vereist.

The use of procalcitonin on the intensive care unit
The need does still exist for good biomarkers in critically ill patients to enable an early diagnosis and treatment of severe infections. In order to diagnose bacterial infection on the intensive care unit (ICU), procalcitonin (PCT) only is probably superior to C-reactive protein (CRP) only. In addition, the use of PCT-driven antibiotic therapy appears to reduce the duration of the antibiotic therapy.
However, based on current evidence, the systematic use of PCT cannot be advocated in the ICU. More and larger studies on the clinically integrated use of PCT applying more sensitive assays are needed. The largest additional value of PCT can probably be allocated to selected ICU subpopulations.

download article
34.204.43.11.