PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Invloed van adipokinen uit het vetweefsel op de vaatwand
Author(s): MAENHAUT N, VAN DE VOORDE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 14-15   Date: 2012   
Pages: 695-702
DOI: 10.2143/TVG.68.14-15.2001219

Abstract :
Recente studies tonen aan dat vetweefsel een actief endo- en paracrien orgaan is dat verschillende stoffen vrijstelt, de zogenaamde adipokinen. Adipokinen zijn hormonen, inflammatoire cytokinen en andere eiwitten. Obesitas leidt tot disfunctioneel vetweefsel, waardoor er meer inflammatoire en minder anti-inflammatoire adipokinen worden gevormd. De opstapeling van disfunctioneel vetweefsel in geval van obesitas is een grote risicofactor voor ziekten, zoals diabetes mellitus type 2, cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie.
Aan adipokinen zijn verschillende fysiologische functies toegeschreven, waaronder de regeling van de vaatwandtonus. Adipokinen zoals adiponectine, omentine, visfatine en de tot nu toe onbekende “vetcelafkomstige relaxerende factor” (VARF) zijn vasorelaxerend. Andere adipokinen zijn vasoconstrictoren, waaronder angiotensine II en resistine. Daarnaast zijn er adipokinen die zowel vasorelaxerende als vasoconstrictorische eigenschappen hebben, zoals “reactive oxygen species” (ROS), leptine, tumornecrosisfactor-alfa (TNF-alfa), interleukine-6 (IL-6) en apeline. Een ontregelde aanmaak van deze vasoactieve adipokinen kan aan de basis liggen van een gecompromitteerde vasculaire reactiviteit in geval van obesitas en obesitasgerelateerde ziekten.

Influence of adipokines from adipose tissue on the arterial wall
Adipose tissue is an active endocrine and paracrine organ secreting several mediators called adipokines. Adipokines are hormones, inflammatory cytokines and other proteins. In obesity, adipose tissue becomes dysfunctional, resulting in a higher production of pro-inflammatory adipokines and a lower formation of anti-inflammatory adipokines. The accumulation of dysfunctional adipose tissue during obesity constitutes a major risk for numerous other diseases, including diabetes mellitus type 2, cardiovascular diseases and hypertension.
Various physiological roles have been assigned to adipokines, including the regulation of vascular tone. Adipokines such as adiponectin, omentin, visfatin and the yet unidentified “adipocyte-derived relaxing factor” (ADRF) are vasorelaxants. Angiotensin II and resistin on the other hand are vasoconstrictors released by adipocytes. Reactive oxygen species (ROS), leptin, tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), interleukin-6 (IL-6) and apelin share both vasorelaxing and vasoconstricting features. Dysregulated synthesis of these vasoactive adipokines may underlie the compromised vascular reactivity in obesity and obesity-related disorders.

download article
34.239.175.196.